bezár
 

irodalom

2008. 07. 30.
Szentkuthy Miklós időszerűsége
Payer Imre válasza a PRAE körkérdésére
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Szentkuthy Miklós időszerűsége Magyarországon többnyire nem szeretik a szélsőségeket. Szentkuthy Miklós különcként való megítélése is alighanem abból fakadhat, hogy írói alkatától indíttatva radikálisan vitte végig azt az elbeszélői poétikai eljárást és szemléleti konzekvenciát, amelyeket egyébként más alkotók is a magukénak vallottak.
Ez a bizonyos szemlélet több értelmező szerint is a késő modern szellemi korszakkal áll összefüggésben. Eszerint főként a XX. század harmincas éveitől kezdve a szépirodalomban is éreztették a hatásukat azoknak az ismeretelméleti dilemmáknak a következményei, amelyek szerint a dolgok és lények létvonatkozása nem ragadható meg teljesen, a valóság nem képezhető és nem elbeszélhető közvetlenül. A dolgok és események kaotikusan sokrétűek, de a mélyükben van valamilyen metafizikai titok.

Szentkuthy írja a Szent Orpheusz Breviáriumának Borgia Ferenc imája részben: "Tudom, hogy a mázolt kulissza őszinte; hogy a hisztéria a logika legszebb állapota. (…) Tudom, és mindenkinek tudnia kell, hogy Cesare-értésem nem piktorok esztétizmusa, nem humanista comprendre-szertelenkedés, nem is póz, hogy saját tisztaságom rikítóbb legyen, nem kacérkodás a sátánistákkal, nem elmerülés egy erkölcsi relativizmusban, nem! ez elfogadása a teremtés határtalan színességének és határtalan moralizálásra kényszerítettségének, s a kettőnek együtt, mint kibogozhatatlan titoknak."

Az író a világot nem tartja közvetlenül elbeszélhetőnek. De úgy véli, van világ, és nem csak nyelvi univerzum létezik (ahogy a posztmodern véli). Az érzés a tény és a gondolkodás mint transzcendens metafora mutatható fel hitelesen. Szentkuthy Mikós írásművészetében a metaforikus elbeszélés nem a történetek képiesítéséből, nem líraizálásból, hanem ebből a szemléletül származik.

A Prae elbeszélőjénél a teljes epikai szerkezetet a metaforikus eljárás vezérli. Szentkuty Mikós elbeszélői eljárása ebben a hagyományban szélsőségesen radikálisnak tűnik. Még Krúdy regényeiben is, még a leginkább metaforizált részeknél is felismerhető az epikai világ érvényességét behatároló központi jelentésintenció. A Prae ábrázoló, kifejező és reflexív egységei egy abszolút viszonyítási rendet akarnak létre hozni. A létező világ leképezésének lehetetlenségét kívánja szemléltetni. Az ismeretelméleti alapú kísérlet az elbeszélés lehetőségeit kívánja felmutatni. Az esztétikai hatás eredete a textus folyamatos önreflexiója. A mű minden szinten az asszociáció lehetőségeit indukálja.

Szentkuthy, az Ullyses fordítója kiválaszt James Joyce összetett műteremtő elvrendszeréből egyet, az intellektuális-reflexív epikum hatásformáját veszi át. A kísérlet szinte nélkülöz minden epikai jegyet, az el nem beszélt elbeszélés a társítások rendszerében jelenik meg. A tárgyi, lelki és absztrakciós képzetek a szöveg-önreflexióba illeszkednek.

Ez jelenség az, ami közel hozza Szentkuthy írásművészetét a nyelvi megelőzöttséget valló posztmodernhez, bár az ő szemlélete nem ilyen. Mégis, a későmodernen átértett barokk igen izgalmas ebben a korban is.

Payer Imre

Szentkuthy Miklós a kánonban - a PRAE.HU körkérdése.

Payer Imre (Budapest, 1961): költő. Ösztöndíjak: Móricz-ösztöndíj, 1995, Arany János irodalmi ösztöndíj 1997, Artisjus, 1998, NKA össztöndíj, 2001, Nagy Lajos-díj, 2000, Szépírók különdíja, 2001, Parnasszus-díj (műhely), 2004

Fotó: Peti Péter

Kapcsolódó cikkek


nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- Balogh Endre --

A prae.hu művészeti portál alapító-főszerkesztője, a PRAE.HU Informatikai és Kommunikációs Kft. ügyvezetője, a Prae Kiadó vezetője. 2009-2011 a József Attila Kör Irodalmi Egyesület (JAK) elnöke. Önálló prózakötete: A parazita (2008, FISZ).


További írások a rovatból

irodalom

Szobor helyett hús-vér ember Szobor helyett hús-vér ember
Prae Műfordító Tábor, tábori napló, 7. nap
irodalom

Kisebbségi lét és irodalmi tér Kisebbségi lét és irodalmi tér
Szegeden rendezték meg az Irodalmi Diszkó fesztivált
irodalom

Elmozdulás az antropocentrikus szemléletmódtól Elmozdulás az antropocentrikus szemléletmódtól
Papp-Zakor Ilka Majd ha fagy (Kalligram, 2021.) című kötetének bemutatója az Írók Boltjában
irodalom

Nőképek és képregények Nőképek és képregények
Női képregénykészítőkről beszélgettek a PesText fesztiválon

Más művészeti ágakról

Laurent Tirard: A beszéd
gyerek

Szuperhős ógörög köntösben Szuperhős ógörög köntösben
Tasnádi István: Helló, Héraklész!, Pagony, 2021
gyerek

Jancsótól Nolanig, ballagási cipőben
Folytatódik az új tanévben a SuliMozi
építészet

Látkép-betekintő Látkép-betekintő
Kis szelet a Látkép 2021 - Művészettörténeti Fesztiválból


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés