bezár
 

art&design

2015. 03. 22.
Otthon, édes (?) otthon
Síkhegy csoport: Home sweet home
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
A Home sweet home problémaérzékeny kiállítás, ahol a kiállított munkák árnyaltan és meglehetősen kritikusan közelítenek az otthon, a haza, a szülőföld fogalmaihoz, illetve az ezekhez kapcsolódó dilemmákhoz, például a menni-maradni, a hagyományőrzés-tagadás kérdésköreihez. A Síkhegy csoport kiállításának egyik legnagyobb érdeme, hogy a képzőművészet nyelvén képes megfogalmazni azokat a jelenségeket, amelyekről nem szeretünk, vagy egyelőre nem tudunk beszélni, amelyek tabuként léteznek társadalmunkban.

A kiállítás attól működik igazán, hogy a bemutatott munkák – egymással összhangban – folyamatos és élő párbeszédet folytatnak: a művek hol egyazon probléma különféle aspektusait ragadják meg, hol pedig egymással feleselgetve, illetve egymást kommentálva az adott kérdéskör egy mélyebb jelentésrétegét tárják fel. A belső kapcsolódások, a tematikus egység erős atmoszférateremtő erővel bír, amelynek hatására a befogadóban egy komplex kép és érzés születik meg a munkákról, valamint azok mondanivalójáról, annak ellenére is, hogy a művek igen széles spektrumot ölelnek át mind technikailag, mind stílustanilag, illetve színvonalukat tekintve is.

Ladányi-Tóth Miklós: Parlamenti Matyó II.

A kiállított darabok közös jellemzője az erős szimbolikusság: szinte mindegyik munka olyan allegóriákkal, jelképekkel operál, amelyek megfejtése ugyan meglehetősen egyszerű, amelyek minden társadalmi réteg és korosztály számára értelmezhetőek, azonban ettől a művek mondanivalója még nem veszít jelentőségéből, illetve értékük vagy színvonaluk sem csökken. Különösen izgalmasak e szempontból Ladányi-Tóth Miklós munkái, azok a diszfunkcionális tárgyak és szubjektív térképek, melyek a közelmúlt popkultúrájának vizuális jeleivel operálnak, csipkékkel, nippekkel és gumicsizmákkal, amelyek meghatározó jelképei voltak a múltnak, a népi kultúrának és tradíciónak, és amelyek reneszánszukat élik jelen korunkban is. Ladányi-Tóth ezekkel az eszközökkel tulajdonképpen egymással átfedésbe helyezi a múltat és a jelent, miközben munkáit aktuálpolitikai jelentéstartalommal sűríti: az áttetsző térképek csipkéinek közepében például ott a Fidesz felirat. Az alkotó ezzel a megoldással – ami erőteljesen jelenik meg a hímzett Parlamenti Matyó sorozatban – világít rá arra, hogy egy ideológia hogyan képes roncsolni, elferdíteni egy-egy nemzet vagy közösség szimbólumait, jelképeit és az azokhoz kapcsolódó eszméket, érzéseket.

Kujbus János: Ikrek

Kővári Attila Anyósnyelv bécsifánkkal és Nosztalgikus elrendezés című festményei is a népi kultúrát, a falusi környezetet idézik fel, amelyek ugyanakkor neonos színviláguk miatt meglehetősen elidegenítően hatnak. A festő ezzel a gesztussal szakítja szét a múlt, a tradíció és a jelen folytonosságát. A múlt őrzése és az attól való elszakadás dilemmája azonban sokkal erősebben van jelen Kujbus János Ikrek című vásznán, melynek alakjai semmiben létező, alap nélküli figurák, akik tekintetében tetten érhető a (haza)vágyódás. Az otthon egy ház képében dereng fel a vászon egy távoli sarkában, mely a kép hősei számára elérhetetlennek hat.

Vannak olyan munkák is a kiállításon, melyek csak távolról kapcsolódnak az otthon tematikájához, illetve nem feltétlenül a jelenkori magyar létállapotra koncentrálnak, hanem egy szélesebb problémára irányítják a figyelmet. Grela Alexandra két vásznán például Doron Baga szatellitfotói jelennek meg két különböző időpontban, melyek a Boko Haram szélsőséges iszlamista csoport támadása előtt és után készültek. Az alkotó ebben a sorozatban nemcsak egy egyedi esetet dokumentál, hanem arra az általános problémára irányítja rá a figyelmet, hogy könnyedén és minden előzmény nélkül válthat semmissé az otthon, s maga ez a fogalom is illékony.

László János: Játék IV.

Hasonló a helyzet Ferenczy Zsolt állatokat ábrázoló munkáin, a Hidegháborún és a Meleg békén, melyeken nemcsak egy adott történelmi esemény elevedenik meg, hiszen Ferenczy ezekkel a rondókkal arra is rávilágít, hogy az ellentétek továbbra is fennállnak, még ha a színtéren már más szereplők tűntek is fel. Vagy ott van László János Játék című sorozata, ami egyrészt a technológia túlmisztifikáltságára hívja fel a figyelmet azzal, hogy ezeket a női és férfi eszközöket aurával vonja körül, másrészt szól arról is, hogy az otthont meghatározó háztartási és egyéb eszközök hogyan válthatnak az életünket megkönnyítő „játékokból” életveszélyes szerszámokká.

A kiállítás legerősebb munkája kétségkívül Kónya Ábel Örökség (Lassú teher) című műve, amely egy kifeszített, befeketített lepedő és az erre rögzített kövek segítségével szól a múlt levetkőzhetetlenségéről, letagadhatatlan voltáról: a tradíció, saját múltunk apró kövekként nehezednek ránk, amelyektől képtelenek vagyunk szabadulni, meghatározzák jelenünket, lehetetlenné téve a tabula rasat.

A kiállítás tehát izgalmas kérdéseket boncolgat, ügyesen és diszkréten aktivizálja a befogadót, miközben olyan kérdésekkel szembesíti, amelyeket általában szeret a szőnyeg alá söpörni.

A Síkhegy csoport Home sweet home című kiállítása a budapesti Artus Galériában (Sztegova utca 7.) tekinthető meg 2015. április 5-ig. 

nyomtat

Szerzők

-- Kocsis Katica --


További írások a rovatból

art&design

A problémáimon keresztül mindenkit festek A problémáimon keresztül mindenkit festek
Beszélgetés Kecső Endrével művészetről, varázslatról és a vidéki alkotói létről
art&design

Alámerülés az abszurditás rejtelmeibe Alámerülés az abszurditás rejtelmeibe
Fiatal művésznők térhódítása az absztrakció világában
art&design

A világ, és ahogyan én látom A világ, és ahogyan én látom
Tudósítás Neogrády-Kiss Barnabás Szemmunka című tárlatáról tárlatának előkészületéről
art&design

Ők is csak emberek – az identitás hungarikumképzése Ők is csak emberek – az identitás hungarikumképzése
Kritika az Én itt vagyok, te ott vagy. Én jól vagyok, te hol vagy? című kiállításról

Más művészeti ágakról

Gondolatok Simon Márton költő, és iamyank felolvasó koncertje kapcsán
irodalom

Szív-fitness Szív-fitness
Helyzetjel
gyerek

Történetmesélés verssel és rakétával Történetmesélés verssel és rakétával
A Bolygó Bogozó negyedik beszélgetéséről


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés