bezár
 

Felhasználói adatlap

-- pusztai ilona --

felhasználói adatlapja

pusztai ilona által feltöltött cikkek:

Ismerd meg önmagad!
Ismerd meg önmagad!
Kiss Judit Ágnes: Zsálya hercegnő és a mélyvölgyi utazás
Kiss Judit Ágnes új könyve, a Zsálya és a mélyvölgyi utazás a 2020-ban megjelent Zsálya hercegnő és az öregnek hitt herceg folytatása. Az új regény önmagában is kerek egész, de úgy lesz teljes a történet, ha mindkét kötetet elolvassuk.
Varázstükör versekből
Varázstükör versekből
Tasi Katalin: Lányka, tükörben. Pagony Kiadó, 2022
Tasi Katalin idén megjelent verseskötete, a Lányka, tükörben gyermeki látószögből, őszintén és érzékenyen meséli el egy kislány életének meghatározó történéseit: a nagyszülő elvesztését, a kistestvér születését, az iskolakezdés nehézségeit. 
Napok hordaléka
Napok hordaléka
Mán-Várhegyi Réka: Vázlat valami máshoz, Magvető Kiadó, Budapest, 2022.
Már az első fejezet címe is figyelemfelkeltő: "Hogyan könnyíti meg életünket az asszertív kommunkiáció?" Akár az egész kötetet lefedhetné ez a cím. Mert ironikus módon hősei pont az asszertív kommunikációban nem jeleskednek. Azaz éppen arra képtelenek, hogy a konfliktusok megoldásakor saját érdekeiket úgy érvényesítsék, hogy közben a másik igényeit is szem előtt tartsák. Sőt nemcsak a konfliktusmegoldásra, az egymással való kommunikációra is képtelenek.
Ha a képek mesélni tudnának…
Ha a képek mesélni tudnának…
Képtelen képrablás - Mesék a múzeumból, Pagony, 2022
Egy különleges projekt után még különlegesebb könyv született a Pagony kiadónál. A Képtelen képrablás című kötet meséit a Nemzeti Galériában látható festmények ihlették, kortárs gyerekirodalmi szerzők találtak ki történeteket egy általuk kiválasztott műalkotáshoz. 
Töprengések egy családról, amely nem közösség
Töprengések egy családról, amely nem közösség
Márton László: A kárpótlás, Kalligram Kiadó, Budapest, 2022.
Miközben a regény élethazugságokban élő hősei folyamatosan megpróbálják megszépíteni a múltat, elkendőzni a konfliktusokat, ennek hátterében egy hétköznapi fasizmussal átitatott társadalom brutalitással teli világa rajzolódik ki, amelyben mindenki kibogozhatatlanul válik egyszerre áldozattá és tettessé. - Márton László A kárpótlás című legújabb regényéről Pusztai Ilona írt kritikát.
A sötétség ezer keze
A sötétség ezer keze
Zoltán Gábor: Levegőt venni, Kalligram Kiadó, Budapest, 2022
Úgy érezhetjük magunkat, ahogy a régészek, mikor egy kutatóárok feltárása során egymásra halmozott kultúrák szintjeire bukkannak. Nyomon követhető a könyv lapjain nemcsak a magyar társdalom elmúlt húszévnyi változása, de Zoltán Gábor írói fejlődésének, alakulásának útja is. Ahogy a korai írásokra jellemző monolgizálást lassan felváltotta előbb a tisztán elbeszélői narratíva, végül elérkezik a többféle nézőpont alkalmazásáig, egymásba olvasztva az egyes szám első személyű és az egyes szám harmadik személyű elbeszélésmódot. - Zoltán Gábor Levegőt venni című novelláskötetéről Pusztai Ilona írt kritikát.
Ha Mary Poppins tanár lenne...
Ha Mary Poppins tanár lenne...
Virágköztársaságban a két világháború közt
Zebegény leginkább a Kós Károly által 1908-1910 között épített katolikus templom, illetve Szőnyi István festő révén él a köztudatban, aki 1924-től töltötte itt a nyarakat, létrehozva barátaival egy művésztelepet. Ám a Dunakanyarban található kis falunak van még egy kevéssé ismert nevezetessége, az 1930-as években itt működött Virágegylet Zebegény. A mezítlábas grófnő című, kiskamaszoknak szóló regény az egylet alapítójának, gróf Károlyi Lászlóné, született gróf Apponyi Franciskának állít emléket.
Zsolozsma téri bábszínház
Zsolozsma téri bábszínház
Balassa Krisztián: Marionett fenomenál, Kalligram kiadó, Budapest, 2021.
A történet kiindulópontja a szavak elrablása, a magyar nyelv eltűnése. Ez az ötlet fogalja keretbe a művet, adja meg a nyitó (A magyarok kijövetele) és záró (Rege a csodaablakról) fejezet gondolati magvát, majd  visszatérő elemként fel-felbukkan az egyes novellákban. - Balassa Krisztián Marionett fenomenál című első kötetéről Pusztai Ilona írt kritikát.
Meséljük együtt az ünnepeket!
Meséljük együtt az ünnepeket!
Bajzáth Mária: Kerek élet fája, Lampion Könyvek, 2022
Ünnepelni jó. Már őseink is ismerték ezt az alapigazságot. Az ünnepek adtak ritmust a hétköznapoknak. Akár kicsiben, a hetet tagoló vasárnapi kötelező pihenőnappal, amit Istennek szenteltek, akár nagyban, az évszakok váltakozását követve. A jeles napok kijelölték a tavasztól őszig tartó mezőgazdasági munkák (vetés, aratás, szüret, nyáj ki és behajtása, disznóvágás) elejét és végét. Ezekhez aztán - mintegy koronaként - hozzájöttek az egyházi ünnepek (advent, karácsony, farsang, böjt, húsvét, pünkösd), amelyek viszont inkább a téli, tavaszi időszakra koncentrálva osztották fel az időt, hol elcsendesedésre intve, hol mulatozásra buzdítva.
Mészöly Miklós Szekszárdja, Szekszárd Mészöly Miklósa
Mészöly Miklós Szekszárdja, Szekszárd Mészöly Miklósa
Liebhauser János[szerk.] és Dicső Zsolt[szerk.]: Átfénylik rajtuk, Antológia Mészöly Miklós 100. születésnapjára, Kalligram Kiadó, Budapest 2021.
A kötet címe Győrffy Ákosnak a Mészölyre oly jellemző végletekig letisztult és pontos nyelvhasználatról írt esszéjéből származik, amelynek részlete a hátsó borítóra is felkerült: „Addig feszítette a mondatait, hogy végül áttetszővé váltak. Átfénylik rajtuk a dolgok mögötti örök hallgatás.” - Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából kiadott Átfénylik rajtunk című antológiáról Pusztai Ilona írt kritikát.
A költemény titkának megőrzése
A költemény titkának megőrzése
Takács Zsuzsa: Spirálfüzet. Magvető Kiadó, 2021
Takács Zsuzsa új kötete, a Spirálfüzet az 1987-ben megjelent Rejtjeles tábori lap (alcíme szerint: Kamaszlány-versek) második kiadása, kiegészítve Az égen bárányok fodrozódnak ciklus tizenkét új költeményével.
A megragadhatatlan tartalmak megjelenítése
A megragadhatatlan tartalmak megjelenítése
Vásári Melinda: Hangzó tér – Az érzékiség dimenziói Mészöly, Nádas és Ottlik műveiben, Kijárat, Budapest, 2019
Nádas nőalakja, Gyöngyvér magát hangzó térnek nevezve egyszerre érzékeli a hangokon keresztül a jelent és a múltat. Az éjszakai égboltot megidéző borítót is a Buda főhősének, Bébének szavai ihlették, aki „egyszínű kobaltkékségként” próbálja meg a megragadhatatlant megjeleníteni. - Vásári Melinda tanulmánykötetéről Pusztai Ilona írt kritikát.
Feltárul a múlt
Feltárul a múlt
Ruff Orsolya: Volt egy ház. Manó Könyvek, 2021
Ruff Orsolya lánya tizedik születésnapi ajándékának szánta A zöld macska titka (2018) című meseregényét, amely mára trilógiává bővült. Ahogy az írónő lánya cseperedett, úgy váltott Ruff Orsolya is korosztályt, Volt egy ház című regénye már a nagyobb kamaszokat célozza meg.
Mesék szárnyán a világ körül
Mesék szárnyán a világ körül
A két csillag, Kisgombos Könyvek, Biatorbágy, 2021.
Samuel Allo és Gombos Kata mertek nagyot álmodni, ennek eredménye lett A két csillag című mesegyűjtemény. A tartalmilag és megjelenésében is páratlan szépségű és gazdagságú könyv egy bretagne-i mesemondót kísér végig vándorútján.
Szent, dilis, költőietlen költemény
Szent, dilis, költőietlen költemény
Mesterházy Balázs: Penészes Isten, Kalligram Kiadó, Budapest, 2021.
Míg a romantika hagyományait folytató hasonmás-történetekben és a populáris kultúra részét képező, leegyszerűsítő világképpel operáló Eminem-szövegekben az alakmások a lét világos és sötét oldalának, a jó és rossz párharcának leképezései, Mesterházynál a főhős és alteregója egymás ellentétei: fiatal –  öreg, fővárosi – vidéki, humán értelmiségi (újságíró) – mérnökember valójában egymás kiegészítői. Együtt alkotnak egy egységes egészet. – Mesterházy Balázs Penészes Isten című verses regényéről Pusztai Ilona írt kritikát.
Drámák tollal, vitriollal
Drámák tollal, vitriollal
Márton László: Bátor Csikó, Kalligram Kiadó, Budapest, 2021.
A szerzői idézetből is kiviláglik, Márton László azon írók közé tartozik, akik tovább viszik a magyar drámairodalom radikális megújítóinak (Örkény István, Mészöly Miklós, Weöres Sándor) szellemi örökségét: a groteszk világlátásra és a világ abszurditására való érzékenységet, valamint a történelmi aktualitások iránti fogékonyságot. – Márton László drámakötetéről Pusztai Ilona írt kritikát.
Mindenkiből lehet hős
Mindenkiből lehet hős
Kiss Noémi: A Bálna és a Srác. Pagony Kiadó, 2021
Kiss Noémi a népmesei eszköztár felhasználásának segítségével olyan örök igazságokra, tanulságokra hívja fel a mai kiskamaszok figyelmét, mint a másik elfogadása, megbecsülése, egymás segítése, a természet tisztelete és a környezettel való harmonikus együttélés fontossága. Sőt legfontosabbként arra, hogy mindannyiunkból lehet hős, még akkor is, ha éppenséggel kisebbek vagyunk egy kanál pereménél!
A Szép hűtlenek alkonya
A Szép hűtlenek alkonya
Nádasdy Ádám: A csökkenő költőiség. Tanulmányok, beszélgetések Shakespeare és Dante fordításáról, Magvető Kiadó, Budapest, 2021.
Nádasdy Ádám tanulmánykötetének címe, A csökkenő költőiség már első ránézésére meglepő, egyben elgondolkodtató. Költőietlen korban élnénk, ahol a költészet a leértékelt áruk polcára került? Ám a könyvet megfordítva a borítón, a kötet címét adó tanulmányból vett idézet megadja az értelmezés kulcsát: „Szövegeit [Shakespeare-ét] sem kell már a fordításban se archaizálni, se költőiesíteni. Csökkenhet a költőiség, növekedhet a Shakespeare-iség.
Egyenlő távolságra mindenkitől
Egyenlő távolságra mindenkitől
Berta Ádám: Magamat rajzolom középre, Cser Kiadó, Budapest, 2021.
Berta Ádám új regényének címe, a Magamat rajzolom középre a főhős egyik gyermekkori emlékére utal. Alapi Gergely, becenevén Talp 12 éves, mikor szülei válásakor az indiánregényekből vett betyárbecsületből, a cölöphöz kötözött sápadtarcú kínvallatásának élményéből fakadóan minden erejével igyekszik megtéveszteni az őt vizsgáló pszichológust.  Ne derüljön ki, mit is érez valójában, hogyan is viszonyul környezetéhez, családtagjaihoz.
bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés