bezár
 

irodalom

2009. 10. 21.
Ifjúkori (ön)arckép - kisvárosi keretben
Alice Munro: Asszonyok, lányok élete. Park Kiadó, 2009, 3500 Ft, fordította: Mesterházi Mónika
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Ifjúkori (ön)arckép - kisvárosi keretben Alice Munro neve egészen a közelmúltig ismeretlen volt a magyar olvasóközönség előtt, az utóbbi három évben azonban három novelláskötetét is kézbe vehettük, és az idén napvilágot látott egyetlen regényének (Lives of Girls and Women) magyar fordítása, éppen akkor, amikor a „kanadai Csehovnak” is nevezett írónő megkapta a Nemzetközi Man Booker-díjat.
Jóllehet Munro a mű elején szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy regénye csak formailag önéletrajz, tartalmilag nem az, a főszereplő, Del Jordan és a szerző életrajzi adatai között számos hasonlóság található. Munro is egy kanadai kisvárosban nőtt fel, akárcsak Del, és a korszak is stimmel: az 1940-es évek mindkettejük kamaszkorának, felnőtté válásának időszaka. (A szerző 1931-ben született.) Ráadásul a regénybeli kislány szintén írónak készül. Ahogy sok más íróra, Munrora is igaz, hogy a gyermekkor színterei újra és újra visszatérnek műveiben. Nevezheti a könyvbeli városkát Jubilee-nek, bizonyos, hogy erősen emlékeztet saját gyermekkorának színhelyére, Wingham-re. Jubilee egyébként legalább annyira főszereplője a regénynek, mint Del Jordan, él, lélegzik, lakóival együtt változik, és mégis ugyanaz marad. És amennyire egzotikusnak tűnik a mai magyar olvasó számára a faácsolatú verandákon üldögélő öregasszonyokkal, az ezüstróka-tenyésztő apával és a folyamatosan jelen lévő, szintén szereplővé váló Wawanash folyóval, épp annyira ismerős is, mert épp annyira hasonlít bármely általunk ismert magyar kisvároshoz a maga rejtett belső térképével, sokrétűen meghatározott kapcsolatrendszerével. (És akkor még nem beszéltünk az olyan véletlen párhuzamokról, mint például az operettőrült tanárnő feltűnő hasonlatossága Sárbogárdi Jolánnal.)

Alice MunroMunro meghatározó műfaja a novella, és tulajdonképpen az Asszonyok, lányok élete is olvasható novellafüzérként. Nyolc fejezetre tagolódik ugyanis, és az egyes fejezetek önmagukban is olvashatók, úgy is kerek egészet alkotnak. Egy részük egy-egy kiemelt szereplő köré épül, mint például a Del nagybátyjáról vagy anyjáról szóló fejezetek, más részük olyan átfogó kérdéseket vesz számba, mint a lány (és a városka lakóinak) viszonya a valláshoz vagy a szexualitáshoz. Míg a kötet első felében a más szereplőket középpontba állító fejezetek dominálnak, ahol kevésbé intenzív a főszereplő jelenléte (ez persze nem vonatkozik az egyes szám első személyű narrátori jelenlétre), később – a kisgyermekkorból már kinőtt – Del lesz az abszolút főszereplő. Mintha egy kamerával közelítenénk rá, a nagytotáltól indulva és lassan, fokozatosan eljutva a premier plánig. Az apró mozaikokból való építkezés, az ismétlődések, párhuzamok, ellenpontok finom, sohasem tolakodó vagy erőltetett alkalmazása nem csak az egyes fejezeteket, hanem a regény egészét is jellemzi. Csak egy példa: a könyv elején idős nagynénjei Delre bízzák nagybátyja évtizedeken keresztül írt helytörténeti munkáját, hogy majd ő fejezze be valamikor. A lány halottnak, unalmasnak és céltalannak érzi a papírhalmazt, úgy gondolja, balszerencsét hozhat a saját írásaira is, ezért a pincébe száműzi Craig bácsi életművét, ahol később az egész paksaméta szétázik. A helyére, a fém süteményesdobozba pedig a saját munkáit teszi. A könyvek és az írás a következő fejezetekben is újra és újra visszatérnek, hol a helyi rémtörténeteket tárgyaló pletykalapok, hol a lexikonokkal házaló anya, hol az örökségét díszkiadású Bibliákra költő, bigottan vallásos nagyanya kapcsán. A regény végén aztán Del fejben megírja első regényét, ugyanarról a Jubilee-ről, amiről Craig bácsi is írt – csak éppen teljesen másképp. És azzal, hogy élete középpontjában a könyvek állnak és maradnak, Del furcsa, egzotikus csodabogárrá válik környezetében, ahol „az olvasás olyasminek számított, mint a rágózás, le kell róla szokni, amint a felnőtt lét komolysága és örömei átveszik a hatalmat. Leginkább a magányos hölgyeknél tartott ki, egy férfi számára kifejezetten szégyen lett volna.” Del egyszerre provokálja ki és szenvedi meg ezt a kívülállást.

Az Asszonyok, lányok élete fejlődésregénynek is tekinthető: a gyermekkortól a felnőttkorig, az elvegyüléstől a kiválásig terjedő ívet ír le. Ebből a szempontból emlékeztet Joyce Ifjúkori önarcképére, de a felnőtté válás ebben az esetben felnőtt nővé válást jelent, és – ahogy erre a cím is utal – ez a női szemszögű megközelítésmód az egyik (de korántsem egyetlen!) fontos vonulata a műnek. A Jubilee-ben elfogadott női életmintákba már Del anyja is nehezen illeszthető be. A lány egyszerre szégyelli és csodálja őt ateizmusával, megvetett könyvügynökösködésével, ideákért való lelkesedésével, fennen hangoztatott feminizmusával; és tisztán látja, hogy mindezzel a helybéliek és saját tágabb családja rosszallását is kivívja. Del – éppen úgy, ahogy annak idején édesanyja – áldozatává válik egy szexuális zaklatásnak, eljátszva a maga Lolita szerepét, aztán megéli az első nagy szerelmet, és ez az a pont, ahol másként dönt, mint annak idején az anyja, amikor belátja ennek a kapcsolatnak a kudarcra ítéltségét, és a szabadságot választja. A szexuális beavatás mellett a halállal, a pusztulással való találkozások sora is meghatározó Del személyiségfejlődésében. Az elhullott tehén, a ravatalon fekvő nagybácsi, és a másik, aki már nagybetegen látogat el hozzájuk, a Wawanash folyóba fulladó tanárnő, de tágabb értelemben a tárgyak romlása, a káoszba és piszokba vesző városszéli ház, az öregkorára birkákat ölő kedvenc kutya mind-mind otthagyják lenyomatukat a lány emlékezetében.

Ami a stílust illeti, Munro az atmoszférateremtés mestere, a pontosság, a láttatás és a részletek megszállottja. Úgy tud ránézni egy tárgyra, egy emberre, hogy az egész történetét látja és láttatja, anélkül, hogy bármit is túlmagyarázna. A regény epilógusa A fényképész címet viseli, és sokat elárul Munro írásművészetéről: „Őrült és szívszakasztó a remény, amit az ember egy ilyen feladatba beletesz. De amit én akartam, azt egyetlen lista nem tartalmazta, mert én az utolsó szemig mindent akartam: a beszéd és a gondolkozás minden rétegét, a fény csíkjait a kérgeken és a falakon, minden szagot, kátyút, fájdalmat, repedést, illúziót nyugodtan összefogva: ragyogóan és örökre!”. A lehetetlent kísérti, és eléri a még lehetségest.

Munro életműve megtalálta a maga fordítóját Mesterházi Mónika személyében, hiszen az ő verseire ugyanúgy igaz a pontosság, a láttatás és a részletgazdagság, mint Munro prózájára. Ez a lelki rokonság pedig a fordításon is érződik. És még egy mondat arról, hogy egy könyvkiadó jó választása hogyan hathat a hazai kortárs irodalomra: Rakovszky Zsuzsa nyilatkozta valahol, hogy Munro-tól (egészen pontosan a Szeret, nem szeret című kötet novelláitól) kapott kedvet a novellaíráshoz. Az eredményt – kötet formájában – még az idén olvashatjuk. 
nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- Turbuly Lilla --


További írások a rovatból

irodalom

A kígyó nyelve A kígyó nyelve
Helyzetjel
irodalom

Rosta Rosta
Kísérlet Balassi kötetének rekonstrukciójára 4.
irodalom

Tudás, internet és hálólét Tudás, internet és hálólét
Informatórium – A tudomány tudománya című tudománynépszerűsítő programsorozat a Szegedi Tudományegyetemen
irodalom

Felbolydul az alvilág Felbolydul az alvilág
Bemutatták Sepsi László Termőtestek című regényét (Jelenkor Kiadó, 2021)

Más művészeti ágakról

8. Budapest International Documentary Festival
8. Budapest International Documentary Festival
art&design

Boldogság, gyere haza… Boldogság, gyere haza…
Bihari Ágnes Boldog Kft című tárlatáról


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés