bezár
 

film

2020. 10. 07.
Az SZFE sztrájkbizottsága válaszolt az új kancellár október 4-ei ajánlatára
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Az SZFE sztrájkbizottsága válaszolt az új kancellár október 4-ei ajánlatára A sztrájkfelhívást mindaddig fenntartják, amíg a tárgyalóféllel mind a nyolc sztrájkkövetelésükről írásos megállapodás nem születik. A Magyar Távirati Iroda jelen közleményt nem, csak az általános rektorhelyettes és a kancellár erre adott reakcióját közölte.

A közleményt az alábbiakban változtatás nélkül közöljük. 

"Tisztelt Kancellár Úr!
 
Az alábbiakban közöljük válaszunkat a Munkáltató legutóbbi, 2020. október 4-i ajánlatára.

Ön csomagban tett ajánlatot az Egyetem számára, a válságkezelés egészére. Mi továbbra is a sztrájkköveteléseinket érintő ajánlatokat vagyunk hivatottak megválaszolni. Az Egyetemen kialakult érzékeny helyzet az elmúlt félév következménye, ki-ki a saját eszközeivel és felelősségi körében tudhat rá reagálni. Követeléseink nyolc pontja csomagban kezelendő: a nyolc pont egymást feltételezi, kiegészíti, azokról a továbbiakban is egyben kívánunk tárgyalni. Válaszainkat az Ön pontjait követve adjuk meg.

1. Az Egyetem főállású munkavállalói 2020. szeptember 1-től egységesen 10%-os bérfejlesztésben részesülnek oly módon, hogy a megemelt összeget a 2020. decemberben utalt fizetésükkel együtt kapják meg a teljes időszakra (4 hónap) vonatkozóan.

Köszönjük az ajánlatot. Mindazonáltal ez nem azt jelenteni, hogy további sztrájkköveteléseinktől (melyeket, ellentétben az ön nyilatkozatban tett véleményével, mi jogszerűnek tartunk), elállunk. Ismételten leszögezzük, hogy - ellentétben az Ön véleményével - az egyetemi autonómiának szociális és gazdasági vonatkozásai is vannak. Valóban nagyon alacsony a bérszínvonal Egyetemünkön, de a bérek emelése önmagában nem tudja megoldani az autonómia garanciájának problémáját.

A jövőben is mindent megteszünk azért, hogy követeléseinkről tárgyalni tudjunk.

2. 2021. január 1-től egységes bértáblát vezetünk be, melynek eredményeként további átlagos 15%-os bérfejlesztést hajtunk végre. Az Egyetem munkavállalói a korábbi közalkalmazotti jogviszonyuk szerinti munkarendben dolgozhatnak tovább. 

Köszönjük az ajánlatot. Kérjük nyilatkozzanak arról, hogy ennek a Kormány által modellváltás részeként megígért kétütemű (2021-2022), évenként 15%-os bértömegnövelés-e az alapja, amelyet például Bódis József államtitkár parlamenti felszólalása, későbbi nyilatkozatai és az ITV. képviselőivel folytatott tárgyalások ajánlatai is tartalmaztak! Amennyiben feltételezésünk helytálló, akkor az ajánlat ennek a korábbi ígéretnek a megismétlése és ezért nem része a sztrájktárgyalásnak.

3. A sztrájkfelhívás további feltétel nélkül, azonnal visszavonásra kerül.

A sztrájkfelhívásunkat addig tarjuk fenn, amíg a tárgyalóféllel mind a nyolc sztrájkkövetelésünkről a megállapodás írásban meg nem születik.

4. Az Egyetem oktatás rendjének megzavarására és az Egyetem létesítményei belső működésének akadályozására irányuló cselekmények (beleértve különösen a blokádot) legkésőbb 2020. október 7-én éjfélkor minden elemében véget érnek, az új egyetemi vezetők innentől visszavonhatatlanul beléphetnek az egyetemi létesítményekbe, visszaáll a beléptetés eredeti rendje. Ezzel egyúttal biztosított lesz a bérszámfejtéshez, bérkifizetéshez, illetve az Egyetem rendes működéséhez elengedhetetlenül szükséges más dokumentumok aláírása. Tisztelettel megkérjük önt, hogy a sztrájk és a blokád fogalmát ne keverje össze. A blokád a hallgatók joggyakorlása, a sztrájktól független tevékenység, amelynek alakítására a hallgatók hivatottak. Jogszerű sztrájkunk (miként a hallgatók demokratikus jogainak gyakorlására létrejött blokád sem) nem az Egyetem oktatási rendjének megzavarását és nem a belső működés megzavarását, hanem elsősorban az egyetemi autonómia visszaállítását célozza. A sztrájkbizottságnak nincs felhatalmazása a blokádról nyilatkozni. A sztrájkot a blokádtól függetlenül fenntartjuk a tárgyalások befejeztéig.

Egyetértünk abban, hogy az Ön törvényileg előírt kancellári feladata a bérszámfejtés, bérkifizetés és más dokumentumok aláírása is. Nem látjuk az összefüggést sztrájkköveteléseink és a bérek visszatartásának meglebegtetése között. Ez sokakat mélyen érint és érthetően félelmet kelt. Szeptemberben az egyetem összes sztrájkoló és nem sztrájkoló dolgozója, minden ösztöndíjas és egyetemi szerződéssel külső gyakorlatukat töltő hallgatója elvégezte a munkáját, sőt, sokan annak többszörösét is.

Úgy látjuk, hogy a belső érdekellentétek szítása és a burkolt fenyegetés (melyben bőven volt része az Egyetem polgárainak a fenntartó Kuratórium részéről is kinevezésük óta), nem a legmegfelelőbb út a béketeremtéshez.

5. Átfogó, széleskörű egyeztetések kezdődnek az Egyetem jövőjéről a teljes egyetemi polgárság bevonásával, melynek tárgykörei között a tervezett fejlesztések és különösen az egyetemi autonómia kérdésköre is szerepel. Az Egyeztetések részleteit a felek közös akarattal határozzák meg.

Üdvözöljük ezt a kezdeményezést, hiszen ebből világosan látszik, hogy Ön, aki még csak hat napja képviseli Egyetemünket, belátja, hogy a súlyosan sérült egyetemi autonómia visszaállítása elengedhetetlen feltétele az intézmény működésének, az intézményfejlesztési tervek újraértékelésének. Aggályosnak tartjuk azonban, hogy az Egyetem új vezetői úgy állítják be magukat nyitottnak az egyetemi autonómiát érintő tárgyalásokra, hogy egy olyan fenntartó alkalmazottai, amely az autonómia minden elemétől megfosztotta az Egyetemet. Felhívjuk figyelmét, hogy a kancellár az Egyetem képviselője, működése során nem a fenntartó, hanem az Egyetem érdekeit kell szem előtt tartania, így az egyetemi autonómia alanyaként elsődleges feladata kellene legyen az egyetemi autonómia helyreállításának elérése. Ennek garanciái az Egyetem által augusztusban előkészített és a szenátus által jóváhagyott alapdokumentumokban vannak lefektetve. A fenntartó Kuratórium ezeket nem vette figyelembe, és minden korábbi ígéret ellenére nem tárgyalt róla az Egyetem szenátusával, hanem aláírva küldte el — a nem mellesleg azóta kétszer megváltoztatott — dokumentumokat, melyek megfosztották az intézmény vezetését és a szenátust korábban garantált jogköreitől. Ez vezetett a vezetőség és a szenátus lemondásához. Azért döntöttünk a sztrájk mint az egyik jogszerű eszköz mellett, hogy visszaszerezzük elvesztett — és az Alaptörvény X. cikkelyében is biztosított — jogainkat. Követeléseinket tehát kénytelenek vagyunk fenntartani, amíg a témában kompetens tárgyalópartnerrel megegyezésre nem jutunk. Attól tartunk, hogy az Ön — ahogy azt nyilatkozatában is megfogalmazta — munkáltatói jogkörei nem adnak erre lehetőséget. Arra pedig, hogy az Egyetem polgáraival egyeztetések kezdődnének a fejlesztésekről, nem tudunk ajánlatként tekinteni, hiszen evidensnek és elkerülhetetlennek tartjuk. Megjegyzendő, hogy mindezeknek az egyeztetéseknek a modellváltás előtt meg kellett volna történniük.

6. A hallgatói szerveződés eredményeként kialakult fórumok az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat keretein belül tovább működhetnek, ez azonban nem vezethet az oktatási tevékenység megzavarásához. Az oktatás rendjének mielőbbi helyreállításától függ ugyanis a tanulmányi félév folytatásának vagy felfüggesztésének kérdése. 

Véleményünk szerint a Fórum működtetése nem engedélyhez kötött és nem látjuk, hogy miként lehetne megtiltani. A hallgatók Fóruma elsősorban azért jött létre, mert az elmúlt fél évben véleményüket, érveiket egyáltalán nem vették figyelembe, tehetségüket, képességeiket, felnőttségüket folyamatosan megkérdőjelezték. Nincs olyan hallgató az Egyetemen, akinek nem fontos a saját képzése, aki ne tanulni szeretne. Meglátásunk szerint a hallgatók bázis-demokratikusan működtetett Fóruma magas szinten fejleszti a vitakultúrát, lehetővé teszi egymás véleményének meghallgatását, és inkább javára válik mind a művészi, mind az oktatási tevékenységnek. (Javasoljuk, hogy tekintse meg az SZFE HÖK Facebook oldalán a televíziós műsorkészítők által 2020.10.05-én készített és közvetített, öt helyszínt élőben kapcsoló adást, győződjön meg a fórumozó hallgatók felkészültségéről és szakmai tudásáról.)

Mint azt már a Kuratórium felszólításaira és a nyilvánosság előtt is többször kifejtettük a tanév szeptember 14-én elkezdődött. Az Oktatási Hivatal hatósági vizsgálatára (amely az Ön kinevezése előtti időszakot érinti) minden pontban megfelelt az Egyetem, éppen ezért nem értjük, hogy Ön miért akadályozza a dokumentumok megküldését. Meglátásunk szerint a tanév felfüggesztésére sem elegendő ok, sem törvényes lehetőség nincsen, különösen nem a tanév negyedik hetében.

7. Az Egyetem vezetése az eddig kiadott közleményeiben és kommunikációjában tett vállalásának megfelelően nem tesz semmilyen lépést azon munkavállalók és hallgatók ellen, akik a tiltakozások megkezdése és a 2020. október 7. éjfél közötti időszakban akár szervezőként, akár megvalósítóként olyan cselekményben vettek részt, mely az Egyetem működési rendjének vagy oktatási tevékenységének megzavarására irányult.

Ez a burkolt fenyegetés értelmezhetetlen számunkra. Az Egyetem vezetése ilyen lépéseket nem is tehet, hiszem mind a munkavállalók, mind a hallgatók az Alkotmányban és törvényekben biztosított jogaikat gyakorolják.

8. A válságkezelés fenti lépéseit az Egyetem vezetése akkor tekinti magára nézve is kötelezőnek, ha annak valamennyi pontja, minden félre kiterjedően, egységesen érvényesül.

Semmiképpen nem tartjuk elfogadhatónak, hogy sztrájkunkat, melyben elsősorban az Egyetem oktatói vesznek részt, nem kezelik külön megállapodás tárgyának. Ezzel összefüggésben határozottan visszautasítjuk nyilatkozatában tett kijelentését, hogy a “sztrájkolók terrorizálják a bentlévőket”. Miközben Ön ezt a kijelentést tette, Báron György éppen vizsgafilmet elemzett és Karsai György Homéroszról adott elő. A múlt héten paprikáskrumplit is főztünk a Szentkirályi utca kertjében. Ilyen a mi erőszakos sztrájkunk. A felvételek megtekinthetők.

Sztrájkmegbeszéléseinket online oktatói találkozókon folytatjuk, és önálló döntéseket hozunk egymás véleményét tiszteletben tartva. Arra kérjük, ha nem is ért egyet követeléseinkkel, tartózkodjon az efféle megalapozatlan kijelentésektől.

Tisztelt Kancellár Úr!

Abban is egyet kell értenünk, hogy válságnak nevezhető az SZFE tönkretétele. A válság kialakulásának felelősségét azonban nem tudjuk vállalni. Ön nem vett részt abban a hónapokig tartó folyamatban, amelynek következménye a kialakult állapot. A demokratikus és jogszerű érdekérvényesítés lehetőségeit keressük. Az egyetemi autonómia nem magánügy, alapvetően határozza meg az intézményi működést. (Lásd az Európai Bíróság legfrissebb határozatát.) Az autonómia helyreállításához egyrészt az Egyetem alapdokumentumainak a módosítására van szükség, másrészt ahhoz, hogy az Alaptörvény X. cikkelyének megfelelőek legyenek az Nftv. alapítványi fenntartású egyetemekre vonatkozó rendelkezései. Törvénymódosításra van szükség, amelynek előkészítése az ITM, előterjesztése a Kormány, elfogadása pedig az Országgyűlés hatásköre. Tájékoztatjuk, hogy mint azt korábban jeleztük a fenntartó és felügyelőbizottság felé, az új, legutóbb október 1-én hatályba lépett Szmsz sérti az Nftv rendelkezéseit a rektorhelyettesek kinevezésére vonatkozó szabályok tekintetében. Az Nftv rendelkezései alapján érvényesen még megbízott rektorhelyetteseket sem lehetne kinevezni, jelenleg tehát nincs az Egyetemnek jogszerűen kinevezett akadémiai vezetése. Éppen ezért a fenntartónak elsőrendű érdeke lenne ezt a helyzetet a jogszabályoknak megfelelően rendezni. Egyúttal azonban azt is megjegyezzük, hogy a jelenlegi rektorhelyettesek kijelölése még ezeknek a hibás szabályoknak sem felelt meg. Nem állt fenn ugyanis az SZMSZ által feltételként előírt „sürgős eset”, amely lehetővé tette volna, hogy a rektorhelyetteseket a fenntartó jelölje ki. Arra kérjük, hogy amennyiben fenntartja azt a véleményét, hogy a 8 sztrájkkövetelésinkből 6 pontban nem illetékes, járjon közben, hogy az azokban illetékes személyekkel tudjuk folytatni a tárgyalást.

Üdvözlettel,
Sztrájkbizottság"

Novák Emil általános rektorhelyettes és Szarka Gábor kancellár közleményben szerdán az MTI-t arról tájékoztatta a fentiek kapcsán, hogy elutasították a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vezetése által tett komplex ajánlatot az intézmény hallgatói és a sztrájkbizottság is.

Felidézik, hogy az ajánlat része volt az egyetem dolgozói számára biztosított 10+15 százalékos béremelés és az is, hogy a korábbi munkarendben dolgozhatnak a munkavállalók. "Miután a komplex ajánlatot nem fogadták el és a sztrájk folytatódik, így az ajánlat részei sem lépnek életbe" - olvasható a közleményben.

Mint írják: bár az ajánlat elfogadásának határideje október 7. éjfél volt, "arra kérjük a hallgatókat és a sztrájkbizottságot, hogy gondolják át még egyszer a javaslatunkat és fogadják azt el, hiszen még nem késő megkezdeniük az együttműködést".

A vezetők közleménye azt is tartalmazza, hogy az SZFE dolgozóinak mintegy harmada a kancellárnak írásos nyilatkozatot juttatott el, amelyben rögzítik, hogy az egyetemfoglalásban nem vesznek részt, az azt szervezőkkel nem működnek együtt és Szarka Gáborral akarnak együtt dolgozni. A közleményben olvasható, hogy "Szarka Gábor kancellár október 8-án reggel az SZFE Vas utcai épületében megkezdi a munkáját annak érdekében, hogy biztosítsa az egyetem működőképességét, felelősséget vállalhasson az ott dolgozók munkakörülményeiért és intézkedhessen a bérek és egyéb juttatások kifizetéséről".

nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- PRAE.HU --

A prae.hu művészeti portál 2006 óta jelenik meg, naponta friss művészeti hírekkel, tudósításokkal, és elemzésekkel, interjúkkal. Hat művészeti ág (irodalom, art&design, építészet, színház, zene, film) mellett gyerekrovata is van.


További írások a rovatból

A szolgálólány meséje az HBO-n
Sidney Lumet: Tizenkét dühös ember
Huseyin Tabak: Gipsy Queen
Horvát Lili: Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre

Más művészeti ágakról

gyerek

Vigyázzatok a szellemtrutymóval! Vigyázzatok a szellemtrutymóval!
Magdalena Hai: Rémálmok kisboltja 1. – A csúf csikipor
Külföldön Sikeres Magyar Művészek

Az igazi siker sokszor láthatatlan Az igazi siker sokszor láthatatlan
Interjú Kiss Tibor Noéval sikerről, a skatulyák előnyéről és hátrányáról, valamint a párbeszédről
irodalom

Teadélután Lázár Ervinnel Teadélután Lázár Ervinnel
Kis Présház, 2020. október 28.
gyerek

Hogyan válik „időzónává" a Deák Galéria? Hogyan válik „időzónává" a Deák Galéria?
November 11-én nyílik meg REFLEX címmel a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria új kiállítása


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés