bezár
 

irodalom

2023. 09. 25.
Kísérlet Balassi kötetének rekonstrukciójára 8.
Megszólalásig szegény Jolán!
Tartalom értékelése (3 vélemény alapján):
Most, hogy a cikksorozat előző részében végeztünk Balassi kötetének rekonstrukciójával, munkánk eredménye – reményeim szerint – a rekonstrukció hitelességét tekintve inkább a Főőrség, a Lovarda vagy a drezdai Frauenkirche épületéhez hasonlítható, mint a diósgyőri várhoz, vagy a nyírbátori „várkastélyhoz”.

Tisztában vagyok persze azzal, hogy se a Főőrség épülete, se a Lovarda, se a Frauenkirche nem eredeti, ennek ellenére mégis úgy néz ki mindhárom, mintha eredeti volna: „Megszólalásig szegény Jolán!” – mondaná erre Emil bácsi, Janikovszky Éva Kire ütött ez a gyerek? című művének ikonikus szereplője. De hiába „Megszólalásig szegény Jolán!”, a gyerek csak hasonlíthat, azonos lenni nem tud – hiszen „szegény Jolán” már meghalt.

Se a Főőrség, se a Lovarda nem téglából, hanem vasbetonból épült, és a kőborítás meg a teherhordó vasbeton közé modern szigetelőanyagok is kerültek – olyan technikai megoldásokat használtak tehát a rekonstrukció során, amit csak a 21. század használ. Hiteles ez a két épület? Látszatra igen. De csak látszatra.

Ez történik most Balassi kötetével is. Hasonlít (szegény Jolán, ugyebár), olyan, mintha – de biztos, hogy nem ugyanaz. Még az is lehet, hogy éppen ilyen volt. Vagy ilyen lett volna. Lehet, hogy jövőre, csodálatos módon egy 17. században elfalazott csáktornyai falfülkéből előkerül Zrínyi Miklós könyvtárának éke, az eddig lappangó Balassi fajtalan éneki, és ugyanaz lesz, mint a mi rekonstrukciónk. Lehet. De sokkal több esélye van annak, hogy Balassi nem tudta befejezni saját kötetét, és Zrínyi példánya elveszett.

Ezért döntöttünk úgy, hogy a rekonstruált Balassi-kötetnek címet adunk (Balassi Bálint énekei), címiratait modernizáljuk, illetve a címiratok latin nyelvű részleteit magyarítjuk: azaz tégla helyett vasbetont meg modern szigetelőanyagokat használunk. Reméljük, hogy ezzel a megoldással sikerül épp belátható távolságban tartani rekonstrukciónkat Balassi valódi kötetétől – amit sajnos nem ismerünk.

És most levesszük a homlokzatot eltakaró állványzatot, és íme!

Balassi Bálint énekei

 

ELSŐ

ænigma egy horvát virágének nótájára

 

MÁSODIK

Krisztina nevére a Lukrécia éneke nótájára

 

HARMADIK

a Palkó nótájára

 

NEGYEDIK

ugyanazon nótára

 

ÖTÖDIK

a Giannetta Padovana nótájára

 

HATODIK

a „Magam gondolván” nótájára – Bebek Judit nevére

 

HETEDIK

a „Fejemet nincsen már” nótájára – Morgai Kata nevére

 

NYOLCADIK

egy német villanella – „Ich hab vermaint” – nótájára

 

KILENCEDIK

amelyet a Palkó nótájára a szeretőjével való haragjában szerzett

 

TIZEDIK

amelyben egy siciliana nótára a szeretője háládatlansága és keménysége felől panaszolkodik

 

TIZENEGYEDIK

borivóknak való a „Fejemet nincsen már” nótájára a tavaszidő dicséretére
 

TIZENKETTEDIK
ugyanarról, a Lukrécia éneke nótájára

 

TIZENHARMADIK
amelyet a „Régi siralmas” nótájára egy szép leány nevével szerzett

 

TIZENNEGYEDIK
Borbála nevére, a nótája a Lukrécia nótája

 

TIZENÖTÖDIK
lengyel ének a „Byś ty wiedziała” nótájára a méhekhez

 

TIZENHATODIK

a „Vir monachus in mense Maii” nótájára álmatlanságát adja elő

 

TIZENHETEDIK

amelyben a „Bánja az Úr Isten” nótájára annak adja okát, hogy él, noha a lélek a szerelmeséhez elszökött tőle

 

TIZENNYOLCADIK

amelyben ugyanazon nótára örül, hogy megszabadult a szerelemtől

 

TIZENKILENCEDIK

amelyet ugyanazon nótára titkos szerelméről szerzett

 

HUSZADIK

a Toldi Miklós éneke nótájára álmát meséli el

HUSZONEGYEDIK

a Lukrécia éneke nótájára

 

HUSZONKETTEDIK

amelyet egy násfa felett küldött volt a szeretőjének,

amelyre pelikánmadár volt följegyezve – a „Byś ty wiedziała” nótájára

 

HUSZONHARMADIK

egy virágének az „Irgalmas Úristen” nótájára, ami elveszett

 

HUSZONNEGYEDIK

ének olasz nótára

 

HUSZONÖTÖDIK

amelyet a „Már csak éjjel hagyna” nótájára szerzett egy bokrétáról

 

HUSZONHATODIK

a Palkó nótájára – Losonczy Anna nevére

 

HUSZONHETEDIK

Amelyben ugyanazon nótára inkább bölcsen, mint szerelmesen, s inkább a múzsáknak, semmint Venusnak énekel, és amelyet egy gyémántkereszt mellett küldött volt a szeretőjének
 

HUSZONNYOLCADIK

Anna nevére, amelyben ugyanazon nótára a szeretője ok nélkül való haragja és gyanúsága felől ír

 

HUSZONKILENCEDIK

egy török ének: „Ben seyrane gider iken”. a nótája is az.

 

HARMINCADIK

a „Sau mă lasă-n casă fata” oláh ének nótájára sovány és nem kövér Minervával készített ének

 

HARMINCEGYEDIK

a Toldi Miklós nótájára

 

HARMINCKETTEDIK

egy könyörgés a Palatics nótájára, amely Nyíri Báthory Istvánnál és Ugnádnénál is megvolt

 

HARMINCHARMADIK

Három himnusz a legszentebb Háromsághoz

 

Első himnusz

az Atyaistenhez, a bajok eltávoztatásáért ugyanazon nótára

 

Második himnusz

a fiúistenhez a „Csak búbánat” nótájára a vitézi erény elnyeréséért

 

Harmadik himnusz

a Szentlélekhez boldog házasodásért

 

HARMINCNEGYEDIK
egy lengyel ének igéről igére és ugyanazon nótára: „Błogosław nas nasz Panie”

 

HARMINCÖTÖDIK

amelyben a „Bánja az Úr Isten” nótájára bűne bocsánatáért könyörgött akkor, hogy házasodni szándékozott – Balassi Bálint nevére

 

HARMINCHATODIK

Ezt akkor szerzette a „Már szinte az idő vala kinyílásban” nótájára, hogy a felesége idegenségét és hamisságát eszébe kezdte venni, amelyen elkeseredvén jutván annak a szerelmesének igazsága eszébe, akit ok nélkül, bolondul elhagyott volt feleségéért

 

HARMINCHETEDIK

Ezt akkor szerzette arra az oláh nótára, amint az eltévedt juhokat siratja volt az oláh leány, hogy az ő felesége idegensége miatt a régi szeretőjén kezdett szívében megindulni

 

HARMINCNYOLCADIK

Venus kívánsága szerint cselekszik, tudniillik egy igen-igen szép kegyest ígér neki, okát jelenti annak is, miért árulta el a felesége. De ez Pető Gáspárnénál vagyon – a „Csak búbánat” nótájára

 

HARMINCKILENCEDIK

Ezt akkor szerzette, mikor a feleségétől elvált, amelyben emlékezteti Cupidót arra, amit Venus őáltala fogadott neki, ha feleségétől békével elválik; mire megfelel Cupido, Júliát mutatván s dicsérvén neki

 

NEGYVENEDIK
Immár hogy a Cupido mutatására megsajdítja Júliát, afelé megyen, kit szinte egy kapuközben talál elő, s közöl így szól ugyanazon nótára:

 

NEGYVENEGYEDIK

hogy Júliára talála, a török „Gerekmez bu dünya sensiz” nótájára így köszöne neki:

 

 

NEGYVENKETTEDIK

Cupidónak való könyörgés a „Csak búbánat” nótájára. Okul előhozván a szalamadra példáját, ahogy vagy leszen őhozzá jó valaha, vagy sem, de mint a szalamandra tűz kívül, ő sem élhet soha a Júlia szerelme nélkül

 

NEGYVENHARMADIK

amelyet írva küldött volt Júliának ugyanazon nótára a Júlia vadászatáról, szóról szóra Angerianusból

 

 

NEGYVENNEGYEDIK
versszerző találmány ugyanazon nótára, azt írja meg, mint veszett össze Júlia Cupidóval

 

NEGYVENÖTÖDIK

másik versszerző találmány ugyanazon nótára a fülemülének szól

 

NEGYVENHATODIK

versszerző találmány ugyanazon nótára a darvaknak szól

 

NEGYVENHETEDIK

dialógus a „Már szintén az idő” nótájára, amelyben a maga szerelméről beszél egy barátjával

 

NEGYVENNYOLCADIK

a Dobó Jakab éneke, a „Már szintén az idő vala kinyílásban” ellen szerzett ének ugyanazon nótára

 

NEGYVENKILENCEDIK

is verszerző találmány a „Csak búbánat” nótájára az ő szerelmének örök és maradandó voltáról

 

ÖTVENEDIK

hogy Júliának, s nem a szerelemnek adta meg magát

 

ÖTVENEGYEDIK

sokféle dolgokhoz hasonlítja magát és a szerelmet a „Már szintén az idő” nótájára; ezt jobb részint németből fordította meg

 

ÖTVENKETTEDIK

Júliát hasonlítja a szerelemhez a „Csak búbánat” nótájára, mely hasonlatosságot a Júlia dicséretén kezdi el

 

ÖTVENHARMADIK

azt írja meg a „Magam gondolván” nótájára, hogy nyerte el Júlia Cupido nyilát, íját s hol viseli, könyörögvén a végében itt is Júliának

 

ÖTVENNEGYEDIK

amelyben morog Cupidóra, hogy csak ígérte, s nem adja meg Júliát

 

ÖTVENÖTÖDIK

a hét planétákhoz hasonlítja Júliát a „Csak búbánat” nótájára magának és a múzsáknak énekel

 

ÖTVENHATODIK

dialógus a „Csak búbánat” nótájára, amelyben úton járván a versszerző beszél Echóval; de ezt nem értheti jól meg az, aki nem tudja, micsoda az Echo.

 

ÖTVENHETEDIK

Mindezekre is a versszerző találmányokra, amelyeket a könyörgése után ide írt, midőn Júliától sem üzenetben, sem levélben semmi választ nem vehetne, búsul magában, és sápolódván azon, hogy menekedhessék meg Júlia haszontalan szerelmétől, Cupido tanácsot ad neki. Ez is ugyanazon nótára vagyon.

 

ÖTVENNYOLCADIK

Amelyben ugyanazon nótára, mint az előbbi csak azon könyörög – látván, hogy semmi választ nem vehet tőle –, hogy ottan csak ne feledkezzék el róla

 

ÖTVENKILENCEDIK

Miután hasztalan kísérelte meg mindenféle érvekkel Júliát felgyullasztani, megkísérli, hogy heves könyörgésével szerelmére csalogassa, különféle példákat hozva fel a meggyőzésére ugyanaz előbbi nótára

 

HATVANADIK

Látván, hogy Júliát sem beszéddel sem érvekkel nem tudja szerelmére felgyújtani, panaszával betölti az eget, a földet és a tengereket, felháborodottan fogadkozva, hogy Júlia kedvéért ezután semmiféle verset nem fog énekelni

 

Ez a Júliáról szerzett énekeknek a vége.

 

HATVANEGYEDIK

Következik más: Zsófi nevére.

 

HATVANKETTEDIK

bécsi Zsuzsannáról s Annamáriáról szerzette a „Doklei sem še divičicom bila” nótájára, vagy amaz lengyel nótára: „A pod liesem”

 

HATVANHARMADIK

egy katonaének a „Csak búbánat” nótájára a végek dicséretére

 

HATVANNEGYEDIK

egy új könyörgés az „O, kleines Kind” nótájára

 

HATVANÖTÖDIK

a 27. zsoltár fordítása magyar énekre egy olasz ének nótájára Buchanan parafrázisa szerint

 

HATVANHATODIK

54. zsoltár, „Deus per nomen tuum serva me, etc”

 

HATVANHETEDIK

amelyben a Noé bárkájából elrepült galamb állapotához hasonlítván állapotát kéri Istent, hogy életének sűrű nagy veszélyeiben ontsa reá kedvét, s áldásának bárkájába való befogadásával mentse meg a sok kísértéstől fejét

 

HATVANNYOLCADIK

háborúit, szíve fájdalmát számlálván kéri Istent, hogy kétségbeeséstől oltalmazza

 

HATVANKILENCEDIK

mégis azonról

 

HETVENEDIK

amelyben a Palkó nótájára könyörög bűne bocsánatáért és hálákat is ad, hogy Istenhez való megtérése által kedvet lelt Istennél, s ezáltal az örök kárhozattól megszabadult – Balassi Bálint nevére

 

HETVENEGYEDIK

mégis bővebb szóval kérleli Istennek haragját a „Magam gondolván” nótájára

 

HETVENKETTEDIK

Istennek, élet és halál urának abból az ódából: „Akire, ó, fenséges Isten, egyszer megengesztelődve atyai szemmel tekintesz, stb.” egy német villanella nótájára, „Ich hab’ vermaint”

 

HETVENHARMADIK

szerelmesek éneke a „Csak búbánat” nótájára Margit nevű szűzről

 

HETVENNEGYEDIK

nyolc utas és az Echónak nevezett istennő beszélgetése ugyanazon nótára

 

HETVENÖTÖDIK

szerelme háládatlansága miatt bánkódó lelkét a „Minden állat dicsér, Úr Isten, tégedet” nótájára saját maga vigasztalja

 

Valahány török bejt, amelyet magyar nyelvre fordítottak

E széles világon...

Ti, kik szegénységet...

Ismét felvetette...

Tebenned, Júlia...

Ha nagy haragjában...

Egykor szép Júliát...

Mikoron kirepül...

Egykor szép Júlia...

Rózsaszínű lelkem...

 

HETVENHATODIK

zarándoknak vagy bujdosónak való ének a „Minden állat dicsér, Úr Isten” nótájára

 

HETVENHETEDIK

a „Minden állat dicsér, Úr Isten tégedet” nótájára búcsút mond hazájának, barátainak és mindenkinek, akit nagyon szeretett

 

~ ~ ~

 

ELSŐ

Könyörög Istennek „A régi siralmas” nótájára, hogy bujdosásában viselje kegyelmesen gondját, s terjessze is reá újabb áldását

 

MÁSODIK

(…) a csak búbánat nótájára

 

 

ugyanakkor, hogy megkedveli Céliát, ekképpen könyörög mindjárt neki, hogy kegyes szemeit reá vetvén vegye be szerelmébe s vidám jókedvébe

 

HARMADIK

amelyben ugyanazon nótára köszöni Cupidónak hozzá való kegyelmét, tudniillik hogy Céliát szerelmére felgerjesztette, s kezébe adta

 

NEGYEDIK

amelyben a Célia fürdésének módját írja meg, annak felette pedig termetéről, magaviseléséről és szépségéről is szól

 

ÖDIK

amelyben a Célia szerelméért való gyötrelméről szól, hasonlítván a szerelmet hol malomhoz s hol haranghoz

 

majdnem ugyanolyan értelemű fordítás

 

HATODIK

amelyben a szeretőjétől való elváltán kesereg féltvén, és itt a lelkéhez is hasonlítja

 

HETEDIK

amelyben a kesergő Céliáról ír

 

NYOLCADIK

amelyben a maga ok nélkül való gyanúságában bánkódik

 

majdnem ugyanolyan értelmű fordítás

 

KILENCEDIK

amelyben Júliához hasonlítja Céliát minden állapotában, Cupidóval is feddik, hogy – holott hazájából is ő kergette ki – ott sincs nyugalma miatta

 

TIZEDIK

amelyet egy citerás lengyel leányról szerzett

 

A cortigianáról, Hannuska Budowskionkáról szerzett latrikánus vers

 

 

 

Elkészült

A kirakós-játék végére értünk. Amit még fontosnak tartok megemlíteni, hogyha a kódexben említett, de meg nem számozott két verset is beleszámítjuk a kötetbe, és ezt joggal tehetjük, akkor nemcsak 77 számozott tételből áll a kötet első nagy egysége, ami szép, szimbolikus szám, hanem a számozott és számozatlan tételek összeadásából {77+2 (hiszen a Szentháromság-himnusz 3 darabból áll) +9 (bejtek) + 10+1+1 (Célia-ciklus, hiszen a második és a tizedik két versből áll)} pontosan megkapjuk a Gerézdi Rabán és Horváth Iván által is elképzelt és vágyott 100 verset.

Fotó: Újjáépítés: Wikipedia, kivilágítva: adtticket.de

nyomtat

Szerzők

-- Nényei Pál --


További írások a rovatból

Kemény Lili Nem című kötetéről a miskolci bemutatón Moklovsky Rékával beszélgetett
irodalom

A Gyász, hagyaték és túlélet József Attilánál alcímet viselő könyv a Kortárs Kiadó gondozásában látott napvilágot
Április 11-én Szóbeli figyelmeztetés címmel tartottak felolvasást
Kritika Babarczy Eszter Néhány szabály a boldogsághoz című kötetéről

Más művészeti ágakról

Emberpróbáló filmnézés a cannes-i filmfesztiválon
Haydn out, Muse in – múzsadilemmák
Hodászi Ádám: Kikönnyítve című drámája az Apertúra Bázison
Somorjai Réka: BOJZ című drámája a Szkéné Színházban


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés