bezár
 

art&design

2018. 05. 24.
Isten képmására
Kibékülés - Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátság Monostori Kiállítóterében
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
A kibékülés kérdését nem lehet szégyenlősen kezelni. Utalgató, felszínt kapargató vagy nyájasan moralizáló alkotások bemutatása helyett azonban a Pannonhalmi Apátság ez alkalommal is bátorságáról és progresszivitásáról tett tanúságot: a november 11-ig látogatható kiállításon személy és közösség, valamint közösség és társadalom békülési folyamatainak változatos útjai jelennek meg szókimondó videóinterjúkban, valamint a problémára tágabb értelemben is reflektáló műalkotásokban. 

A Mélyi József kurátor rendezésében bemutatott kiállítás négy fontos témát dolgoz fel az apátság múltjából: az apátsági templom átépítésének, az apátválasztás folyamatának, illetve a személyes hit és béke útjainak kérdései mellett nem kerüli meg a közösséget és annak megítélését mélyen próbára tévő gyermekmolesztálási ügyet sem.

Nemes Csaba: Ablak (V. M. portréja), 2018 (részlet)

Nemes Csaba Ablak (V. M. portréja) című képe nem csak a leghangsúlyosabb, de a legterheltebb is a kiállított művek közül. Az apátság szakralitásának gyújtópontját, a templom ónixból készült rózsaablakát ábrázolja, amely a felújítás óta világítja meg a várakozás teréül szolgáló emelt szentélyt. A rózsaablak hagyományosan Krisztus szimbóluma, félig áttetsző felületével utat enged a transzcendens, a világból kifelé tekintő pillantásnak. Nemes Csaba festményén ugyanakkor megszűnik az ablak áttetszősége: a festékréteg nem adja vissza az ónix eredeti fényét, viszont híven utánozza a felület Rorschach-tesztre emlékeztető, szimmetrikus erezetét. Ahelyett, hogy keresztülnézhetnénk rajta, tükröt tart az immanens, saját magunkra irányuló tekintetnek. A festékréteg V. M. portréját takarja, amelyet felülírt az ónix rózsaablak krisztusi képmása.

V. M. monogramja arra a szerzetestre utal, akinek a közelmúltban nyilvánosságra került gyermekmolesztálási vádak miatt el kellett hagynia Pannonhalma közösségét. A két portré összekapcsolása számos kérdést vet fel. Egyrészt, érhet-e valakit nagyobb megtiszteltetés, mint hogy arcmását Krisztus arcmása helyettesítse? Másrészt, V. M. maga eltűnik az ónixablak mögött – személyét, arcvonásait eltörli a radikális gesztus. Harmadrészt, az összekapcsolás visszafelé is hat: ha a kiállításról átmegyünk a templomba, a valódi ónixablakban is visszatetszik a szerzetes portréja, V. M. arca rákerül Isten képmására. Negyedrészt, ha Isten a saját képmására teremtette az embert, akkor bizonytalanná válik, tulajdonképpen melyik képmás volt előbb, melyik helyettesíti a másikat. Az Ablak (V. M portréja) felveti a kérdést, hogy a kibékülés útján vajon van-e helye az ítélkezésnek, melyikünk érdemli meg jobban vagy kevésbé, hogy Isten képmásának hordozója legyen?

Szász Lilla: Szent Terézke imarózsái - Mama templomba megy, 2018

Nem Nemes Csaba képe az egyetlen, amely helyettesítő portréként jelenik meg a kiállításon. Szász Lilla a nagymamája templomi tárgyaival helyettesíti a nagymama portréját, Esterházy Marcell a családi albumból összeválogatott fotókból készít piéta-csoportokat, míg Erhardt Miklós Dárday István Rongyos hercegnő (1975) című filmjének ikonikus jelenetét helyettesíti saját felvételével, melyen újrajátssza a filmbéli szereplő életértékelő, kilátástalan monológját.

Erhardt Miklós: ...Hogy már nem leszek az, aki szerettem volna lenni., 2018

Esterházy Marcell egy másik sorozatában huszonnégy pannonhalmi szerzetes beszkennelt tenyerét állítja ki egy folyosó két oldalán, amely Nemes Csaba előbb vizsgált képéhez vezet. A szerzetesek arcmását helyettesítő tenyérportrék egyrészt nem reprezentálják személy szerint felismerhető formában a közösség tagjait, másrészt viszont az arcképnél jóval intimebb portréformát valósítanak meg. Míg az ember a saját arcát csak ritkán látja, a tenyér önmaga számára jóval ismertebb, és a külvilág számára jóval elrejtettebb, noha éppannyira egyénített és árulkodó tud lenni, mint az arc (elég csak az ujjlenyomat identifikáló erejére, vagy a tenyérjóslásra gondolni). A negyvennyolc tenyér kifelé fordítva jelenik meg, ezzel is hangsúlyozva a kiállítás más pontjain is tematizált transzcendencia motívumát. A mozdulat önmagában árulkodó: az áldás, a megadás, vagy a befogadás jele, amely ellentétben áll a befelé fordított tenyér önvizsgáló, meditatív gesztusával.

Kibékülés, 2018, enteriőr. Fotó: Batisz Miklós

Ez a felmutatás, kifelé fordulás az, amely az egész apátság szellemiségét különlegessé teszi, és amely éppúgy áthatja a kiállítás koncepcióját, mint a templomi tér átrendezésének, vagy az apátválasztás nehéz folyamatának irányításával kapcsolatos intézkedéseket. A kiállításon látható videóinterjúk betekintést engednek egy olyan közösség életébe, amely nem söpri szőnyeg alá a traumákat, nem tagadja a nézetkülönbségeket, mégis képes a kibékülésre önmagával éppúgy, mint a világgal szemben. Nem azért, mert a szerzetesek különbek volnának bárki másnál, vagy mert az ő útjuk könnyebb volna. Viszont példamutató őszinteséggel tárják a látogatók elé a kibékülés nehézségeit és szépségeit, melyeket a kortárs magyar képzőművészet kiemelkedő alkotói kommunikálnak felénk a kiállítás átfogó, de nem nyomasztóan tolakodó koncepciójának keretei között.

 

A Kibékülés című időszaki kiállítás 2018. november 11-ig tekinthető meg a Pannonhalmi Főapátság Monostori Kiállítóterében. (9090 Pannonhalma, Vár u. 1.)

Fotók: Bognár Benedek, Nemes Csaba és Batisz Miklós

 

nyomtat

Szerzők

-- Dohy Anna --


További írások a rovatból

Lugosi LUGO László utánkövetése – elhangzott az emléktábla avatásán
Az antropomorf jelleg mint animációs karaktertipológiai megközelítés

Más művészeti ágakról

gyerek

Kabóca Bábszínház: Dödölle
kabai lóránt el sem kezdett versek kötetbemutató és kiállításmegnyitó Miskolcon
Szálinger Balázs volt a Költőim sorozat vendége


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés