bezár
 

art&design

2020. 05. 23.
Apokrif jelenlét
Tillmann Ármin megnyitó szövege Minyó Szert Károly kiállításához
Tartalom értékelése (1 vélemény alapján):
Gutenberg szöveggalaxisa és a Bauhaus funkcionalista esztétikája atavizmusokként hatják át a jelen valóságát. A technika és az életmód egymást követő forradalmai révén az írásbeliség és a lakótér mindennapi rendeltetése megszűnt. A káosz állandósulásának korszakába léptünk – a totális szerkezetváltozás során a korábbi jelentések telítődtek, robbantak, majd egymásba rendeződve új jelentések képződtek. Valami után vagyunk.

Felsejlik az új transzcendencia, mégsem válik a mindennapok valóságává. Gutenberg és a Bauhaus az új áttekinthetetlenség előtti utolsó állomások, holt terek és elmúlt idők reminiszcenciái. A tér-idő nyüzsgő életvilágának lenyomatai. Önmagukká lényegült enigmák. Magával ragad minket a képrejtvények vég nélküli delíriuma! A rejtély nyomába eredünk. A nyom kontextus nélküli jeltárgy, ami további nyomokra enged következtetni. Jelentésösszefüggésre utaló hiányvonatkozás, feltárásához vezető útmutató nélkül. Se szekvencia, se összkép. Az értelemképződést magába elnyelő nélküliség. A jelentésrobbanás után képződő új jelek szintézise. Fénynyom. 

Minyó Szert Károly munkái olyan kísérletek a nyomhagyásra, melyek magukba foglalják azt az eshetőséget, hogy meghiúsulnak. Logocentrikus táblaképei a tiszta negativitás külsővé válásának fázisait írják be a fényérzékenyített felületekre. Keletkeznek, felvillannak, majd ellobbannak, mindezt egyidőben. A kozmikus idő is feloldódni látszik a változékonyság forgatónyomatékában. 

A jelen totális valósága nagyítólencse: az idő törésvonalaiban megörökített pillanatnyiság kiiktatja a hármas tagolású időszerkezetet átható distanciát. A távolság felvétele önmagában még nem hordozza az elidegenedés csíráit, inkább egy mélyreható időtapasztalatot tesz lehetővé, amikor múlt, jelen, jövő pillérei ismét dialektikus kölcsönviszonyban állnak egymással. Az idő átjárhatóvá tett dimenzióit egységként észleljük. Minyó avantgárd impulzusokból táplálkozó fénymunkái a jelen hordalékait múlttá rétegző fantáziadokumentumok. Épített analóg képei nem szokványos fény-/árnyékarchívumok, hanem egy korszak időüledékeinek atmoszférikus intenzitásai. A jelenlét efemer, már-már reprodukálhatatlan technikai előállításával a jelenvalóság aurája felerősödik. 

Minyó munkáinak érzelmi-gondolati feszültsége paradoxonok egymásra rétegződése: 

hogyan rögzíthető a nem-egyidejűségek egyidejűsége?
létezik-e a jelen pillanatnyiságának archeológiája?
        hogyan állítható elő a fotografikus jelenlét egy elmúlt jövőben,
  amit a szemlélő jelenlétével újból aktualizál? 

Minyó épített képeit szemlélve eltávolodunk a nyugati kultúra lineáris, komparatív valóságtapasztalatától. Az alkotó ma már alig használt analóg technikával építi új táblaképeit. Immár nem valamit hasonlítunk valamihez, és nem is azonosulunk, hanem bevonódunk a képek mikrokozmoszába. A múlt eseményei impregnálják a jelent, a jövő elhalványul, a jelen pedig totalitásként feszül szét az idő hálójában. A képek szemlélésekor egy nagy visszarendeződésnek lehetünk tanúi, ahol élő és élettelen, absztrakt és konkrét termékeny szintézisre lép egymással. A képekből új, mágikus realitás sugárzik, amit – életviszonyaink fragmentáltsága révén – sajátosan valóságosnak érzékelhetünk. Minyó a korszakot a pillanatnyiságtól eloldó fotófestményein előtűnnek a jelen rétegzettségének körvonalai. A jelen archeológiájának apokrif jelenléte ez.

 

Berlin és Bécs után már a Magyar Fotográfiai Múzeumban, Kecskeméten is megtekinthető Minyó Szert Károly Fény-Forma-Fotogram c. kiállítása 2020. június 2 - augusztus 30. között.

http://minyo.hu/

Fotók:
A fejléc baloldalán: 7layer-45, 2018. (20x20 cm, analog fotogram, montázs ezüstbromid zselatin, falemez)
A fejléc jobboldalán: 7layer-37, 2018. (80x80 cm, analog fotogram, montázs ezüstbromid zselatin, falemez)
Profil portré a művészről: Krisztina Turna
Kép a főoldalon és a Facebookon: Gutenberg Galaxy, 2020. (30x30 cm analog fotogram, montázs ezüstbromid zselatin, vászon)

 

nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- Tillmann Ármin --


További írások a rovatból

art&design

Ki kell erőszakolnunk, hogy sikítson az a műanyag Ki kell erőszakolnunk, hogy sikítson az a műanyag
Interjú Borsos Lőrinc művészpárossal az eddig elért eredményekről, az alkotói én fejlődéséről és a magyar művészek kitörési lehetőségeiről
art&design

Mi a baj a posztmodernnel? Mi a baj a posztmodernnel?
Recenzió a Cynical Theories című könyvről
art&design

A QAnontól a Snapchat diszmorfiáig A QAnontól a Snapchat diszmorfiáig
Az #IFeelSeen című kiállítás elméleti kereteiről
art&design

Savban bomló testek a nevetőgázzal telefújt műhelyben Savban bomló testek a nevetőgázzal telefújt műhelyben
Interjú Győrffy Lászlóval és Kis Róka Csabával A test ördöge című kiállítás kapcsán

Más művészeti ágakról

irodalom

Az élőlény mozog és lélegzik Az élőlény mozog és lélegzik
Tóth Kinga és Ladik Katalin beszélgetése és hangköltészeti előadása a Ms. Columbo Live! sorozat keretében
irodalom

Úton lenni boldogság, frontra menni halál Úton lenni boldogság, frontra menni halál
Interjú Fehér Renátóval, a ŠVEJK 100 antológia szerkesztőjével
színház

Lírai szerepjátékok Lírai szerepjátékok
A Temesvári Stúdió Apró kozmikus félreértés című előadásáról


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés