bezár
 

színház

2019. 06. 12.
A színház szociális szerepvállalásáról
Színház és társadalom, kötetbemutató a Kelet Kávézóban
Tartalom értékelése (2 vélemény alapján):
Hogyan hat a színház a társadalomra? Van-e egyáltalán a színháznak társadalmi funkciója, és ha igen, ez mennyire van tudatosan jelen a kortárs színházi világban. Milyen elvárásokat és igényeket fogalmaz meg a néző felé? Többek között ezek a kérdések is megfogalmazódtak az ELTE BTK Esztétika Tanszék által szervezett Kritika és mű legutóbbi beszélgetéssorozatán, amelynek központjában a SzínText sorozat Színház és társadalom című könyve állt. A könyv szerzői Darida Veronia az ELTE Esztétika Tanszék oktatója, Schuller Gabriella az Artpool Művészetkutató Központ munkatársa, illetve szerkesztői Deres Kornélia az ELTE, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet oktatója, és Herczog Noémi a Színház folyóirat szerkesztője beszélgettek a kötet által felvetett kérdésekről, problémákról.

A SzínText a JAK és a Prae Kiadó közös könyvsorozataként 2016-ban indult. A 2018-ban megjelent Színház és társadalom című kötet a sorozat harmadik darabja. A sorozat könyvei különbözőek, de a nagyon erős kísérleti jelleg összeköti őket.  A második rész Mohácsi István és Mohácsi János közös drámakötete, amelynek egyik fontos témája, hogy mihez tudunk kezdeni saját múltunkkal, történetiségünkkel, és egyben a drámák olvasása során felmerül az a nagyon is releváns kérdés, hogy ezek a darabok más rendezők, társulatok által újra megrendezhetők, eljátszhatók-e.

Szkéné színház

A harmadik kötet annak a negatív attitűdnek a megváltoztatására irányul, amely a mai színházi életet uralja, uralni próbálja. Megkísérli felszámolni a színházi és kritikai élet között létrejött szakadékot. Ahogyan a könyv szerzői fogalmaztak: „Elmélet és gyakorlat közti kapcsolat, a dialógus létrehozása a cél. Közös kapcsolódási pontok keresése, a színházi nevelés történeti és gyakorlati oldalának a bemutatása.” Ezáltal érdekes párbeszéd alakul ki teoretikusok és alkotók között.

Ez nem feltétlenül választja szét az elméletet és a gyakorlatot. A kettő integrálása a cél, és a kötetben megszólaló alkotók erre is reflektálnak. A szerzők a kezdetektől fogva azt a szempontot tartották fontosnak, hogy a könyv ne csak egy száraz elméleti világot tárjon az olvasó elé, hanem hogy a gyakorlati munkát úgyszintén bemutassa. Megpróbálták az elmélet és a gyakorlat közti határt összemosni. Fontos szerephez jutnak azok a kimondatlanságok, amelyek színházi gondolatainkat meghatározzák. Milyen hatást gyakorol a kritikus, aki esztétikailag viszonyul az adott előadáshoz, viszont a rendező és színész közti kommunikációt figyelmen kívül hagyja. Számára csakis a végtermék számít, de az előadások elengedhetetlen részei a színészvezetés, a próbafolyamatok.

Schuller Gabriella rávilágított arra, hogy a kilencvenes évek elején a strukturalizmus hatása nagyon erős volt Magyarországon. Az alkotók szándékát nem volt cél kutatni, kreatívan vizsgálták meg azt, ami történt. Komoly viták zajlottak, hogy tudományos megközelítésre tényleg szüksége van-e a színháznak, ezt egyenesen külföldről importált idiotizmusnak titulálták a kommunizmusban. Nem számított az alkotói folyamat menete. A kommunista ideológia nagyon erősen rányomta bélyegét a magyarországi színháztörténetre, de ennek ellenére szerencsére új alkotók, új darabok jelennek meg.

Mára túlléptünk azon a feltevésen, hogy a színház csak addig tart, ameddig fel- és lemegy a függöny. Új, egyben fiatalabb alkotói generáció jelent meg. Az alkotók nem feltétlenül a rendező szakról jönnek, de dramaturg, illetve alkalmazott színházi képzésről is. A rendezőképzés ebben a pillanatban klasszikus drámák értelmezésén nyugszik (például Kleist, Shakespeare, Molière), ezeket a szövegeket írják újra, a kortárs nem nagyon van jelen. A dramaturg szakról érkezők teljesen új színházat rendeznek. Ennek legfőbb oka a szak praktikus voltában leledzik. Míg a színész, rendező láttatni akarja magát a hazai szakma előtt, addig a dramaturg ebből a szempontból sokkal nyitottabb, szabadabb. Mivel nem esik ki a próbafolyamatokból, lehetőségei szerint elmegy külföldre, ahol új impulzusok érik. Máshogyan próbálja használni a színház elemeit és funkcióit, amikor a társadalomról akar beszélni, és így a színházat újraértelmezve készít előadásokat.

Herczog Noémi a kötettel kapcsolatban elmondta, a szerkesztésben "diktatórikusan" eleve témákkal keresték meg a szerzőket, de nyitottak voltak más javaslatokra is. A színházi nevelés és színház-pedagógia, az alkalmazott színház különböző formái, a színház és társadalom viszonya voltak a főbb szempontok, amelyek alapján ez a tanulmánykötet létrejött. Igyekeztek nyitottak lenni a szerzők hozott témáira is, mint a közösségi gyakorlatok, az alkotás mindennapi lehetőségei, egy független színház mai létjogosultsága Magyarországon, a kritikus mai szerepe, a részvétel és a cselekvő néző fontossága. A cselekvő nézőt a színháztudomány és a színházkritika nagyon sokáig nem tekintette a színházkultúra részének. Annak a színháznak viszont, amely valamiféle változást akar elérni a társadalomban, szüksége van aktív nézőközönségre, ennek ellenére nálunk a passzív résztvevői attitűd a jellemző. Ezért kell a színháznak reflektálnia a társadalom problémáira.

Mit értünk társadalom, társadalmi érzékenység alatt? Az NKA által létrehozott, ezekre a problémákra reflektáló pályázatok társadalom képe például - amit egy felolvasott pályázati kiírás is szemléltetett -, éles kontrasztban áll a mai valós társadalmi képpel. Nagyon lényeges, hogy ez a pályázati rendszer mennyire képes befolyásolni az esztétikát. Ezzel van összefüggésben az, hogy a színházi nevelés, amelynek helyzete nagyon sokáig meghatározatlan volt, most fontos pozíciót foglal el a színházi struktúra, a gyakorlat és a pályázati rendszer háromszögében. A színházi neveléssel való foglalkozás, amelyre több pályázat is reflektál, jelentős financiális juttatással jár, ezért egyre több színház, társulat fordít rá figyelmet. Persze, ennek megvannak a negatívumai is, de ezzel együtt a pozitív hatásai vitathatatlanok.

Igazán nagy baj nem a kultúrpolitikával van, hanem azzal, hogy mire van pályázatkiírás. Fontos, hogy a színházi nevelés megtalálja a kommunikációt egy adott társadalmi réteggel, csoporttal, a gyerekekkel. A színház nem ragadhat be Budapest és a vidéki nagyvárosok határai közé. El kell jutnia vidékre, a problémák gyökereihez, és ott kell hatást gyakorolnia. Többnyire ez is a tanulmánykötet középpontjában áll. Számos kísérlet fókuszál arra, hogy hogyan képes hatni, illetve megoldani a színház a társadalom különböző szintjein fellelhető problémákat, a cyberzaklatástól kezdve a fogvatartottak reintegrációjáig. A színházi nevelés által való reintegrációra  fontos példa Tóth Viktória Lehetséges utak: fiatalkorú fogvatartottak reintegrációs lehetőségei a színházi nevelésen keresztül című tanulmánya.

A beszélgetés vége felé felvetődött a kérdés, hogy mindezek ellenére a színház valóban képes-e hatni a társadalom egészére, és az önmagára reflektáló nézők által elmozdítani azt egy pozitív problémamegoldás irányába. Fontos lenne, hogy a színház szembesítse a nézőt potenciális hatalmával, és helyzetével a társadalmi hierarchián belül. Így hát az aktív nézőközönség létrehozásával, akár olyan eredmények érhetőek el, mint a nyugati színházi világban, lásd Milo Rau teátruma. Bár Magyarországon ez a hatás limitált, már csak abból is kifolyólag, hogy egyáltalán a társadalom melyik szféráihoz ér el maga a színház, viszont ez nem azt jelenti, hogy ne lehessen gyakorolni olyan mintákat a színházban, amelyek társadalmunkban még nem gyakorlottak, de már jelen vannak.

A színház a valóságban csak részhelyzeteket tud teremteni, embereket megszólítani, de ezen keresztül fontos, hogy elinduljon egy folyamat, amely szociológiai problémák kapcsán közös diskurzushoz vezet.

Színház és társadalom, Kiadja: JAK+Prae Kiadó, Kiadás éve: 2018, Szerkesztette: Deres Kornélia és Herczog Noémi, Szerzők: Antal Klaudia, Bass László, Berecz Zsuzsa, Boross Martin, Cziboly Ádám, Cserne Klára, Darida Veronika, Deres Kornélia, Fábián Gábor, Győrik Edit, Herczog Noémi, Hudi László, Imre Zoltán, Jákfalvi Magdolna, Kelemen Kristóf, Kékesi Kun Árpád, Kiss Gabriella, Kricsfalusi Beatrix, Néder Panni, P. Müller Péter, Schuller Gabriella és Tóth Viktória.
Az ELTE BTK Esztétika Tanszék Kritika és mű beszélgetéssorozata: Színház és társadalom. Könyvbemutató. Résztvevők: Darida Veronika és Schuller Gabriella szerzők, valamint Deres Kornélia és Herczog Noémi szerkesztők. Időpont: 2019. június 5., Helyszín: Kelet Kávézó
nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- Rinkács Viktor --


További írások a rovatból

színház

Csontdaráló Csontdaráló
Kele Fodor Ákos: Az egyse. Comico-tragicus fekete daljáték a legnagyobb bocsánatos bűnről
színház

Horror Otthon Horror Otthon
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet szakos hallgatóinak előadása
Kakukkfészek a Radnótiban
Interjú Kristóf Krisztiánnal nyitottságról, örökölt hitelességről, a klasszikus és az új cirkusz találkozásáról

Más művészeti ágakról

Pedro Almodóvar: Fájdalom és dicsőség
A második HUBBY-est a B32-ben, június 4-én
May el-Toukhy: Szívek királynője


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés