bezár
 

irodalom

2021. 03. 30.
Megjelent a Digitális eszközök a középiskolai irodalomoktatásban című kötet
Cikkünkben digitálisan is olvasható – hiperlinkekkel
Tartalom értékelése (2 vélemény alapján):
Megjelent a Prae Kiadó gondozásában a Digitális eszközök a középiskolai irodalomoktatásban című tanulmánykötet Molnár Gábor Tamás és Fejes Richárd szerkesztésében. A könyv a legújabb infokommunikációs eszközök irodalomórai használatát és az új oktatásmódszertani lehetőségeket mutatja be, szerzői középiskolai és egyetemi tanárok. 

A Digitális eszközök a középiskolai irodalomoktatásban című tanulmánykötet az MTA-ELTE Digitális Írástudás és Irodalomoktatás Kutatócsoport tevékenységének bemutatását tűzi ki célul. A tanulmányok többé-kevésbé átfogó képet adnak a kutatócsoport négyéves tevékenységéről. A könyv az első nagyobb blokkban interjús és kvantitatív kutatások eredményeit tekinti át, valamint a lezajlott képzések tanulságait igyekszik bemutatni. A második részben tanári reflexiókat és beszámolókat közöl, amelyek azonban szintén nem nélkülözik az általánosítható tanulságokat, ugyanakkor konkrét módszertani ajánlásokat és példákat is tartalmaznak. 

prae.hu

„Kutatásunk során arra kerestünk választ – írja Gordon Győri János és Molnár Gábor Tamás tanulmányában –, hogy olyan magyartanárok, akik nem a már lejátszódott digitális forradalom után léptek be a magyartanítás színterére, hanem részesei voltak ennek a folyamatnak, milyen nézetekkel rendelkeznek az irodalom és az irodalmi kánon mibenlétéről, valamint az irodalomtanítási kánonról és az irodalomtanítás funkcióiról, s ebben a képben mennyiben jelennek meg a digitális világ elemei. (...) A vizuális, mozgóképi kultúra átütő jelenléte a mai világunkban többek között azt eredményezte, hogy a magyartanárok legalábbis egyes esetekben az írott/nyomtatott szöveg befogadásához hasonló esélyeket adnak a vizuális vagy kevert térbe átültetett irodalmi műveknek.” 

 

nyomtat

Szerzők

-- PRAE.HU --

A prae.hu művészeti portál 2006 óta jelenik meg, naponta friss művészeti hírekkel, tudósításokkal, és elemzésekkel, interjúkkal. Hat művészeti ág (irodalom, art&design, építészet, színház, zene, film) mellett gyerekrovata is van.


További írások a rovatból

Bemutatták Charles Bukowski A város legszebb nője című novelláskötetét
Élő Csenge Enikő Apám országa című kötetének bemutatója
Kovács Dominik és Kovács Viktor Lesz majd minden című regényéről
Április 11-én Szóbeli figyelmeztetés címmel tartottak felolvasást

Más művészeti ágakról

Kritika az Orfeo ed Euridice új felvételéről
A Present Eye Looking to the Past című kiállításról
(Súlyosan elfogult vélemény)
art&design

Megnyitószöveg KristofLab Still Life című kiállításához


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés