bezár
 

art&design

2020. 02. 02.
Comoedia mundi
Ante Vukov Lupus, a Bosch+Bosch csoport legifjabb tagja*
Tartalom értékelése (5 vélemény alapján):
„kabátom zsebébe / naponta elhelyezek / egy vagy két doboz cigarettát”

Festészete költői indíttatású és a színi megvalósulás felé tört.

Alkotótevékenységét rendkívül fiatalon, a szimbolista líra jegyében kezdte: első „költeménye” 1969-ben jelent meg a Subotične novine (a szerb-horvát nyelvű Szabadkai Újság) hasábjain. 1973–77 között multimediális gyakorlatot folytat: vizuális és konkrét versek, konceptuális akciók és intervenciók a természetben és urbánus környezetben, az új design és képregény produktumai, elméleti szövegek jelzik sokrétű érdeklődését. Tagja lesz a neves neoavantgárd Bosch+Bosch csoportnak, majd váratlanul, kiábrándulva felhagy a művészettel és a köz-léttel: öt évre „kivonul a társadalomból”.

Ante Vukov: ART (akció, Újvidék, 1974)

Teljes egészében a földművelésnek, jógának, meditációnak és az ezüstékszer-készítésnek szenteli idejét. A hinduizmus létfelfogásának szellemében igyekszik élni, kutatja az önlét egészséges alapjait. 1983–87 között színtiszta irodalmi gyakorlatot folytat: 177 költeményben összegzi tapasztalatait. Az Atlantisz ötöskönyv ciklusait szertelen, szecessziós kalligráfiájú, kozmikus szimbólumok ábráival, szárított mezei virágokkal, női hajszálakkal ékesített, kender- és dohányporral illatosított unikális kötetek őrzik. És kilép az írott Szó tartományából: fekete-fehér-szürke kép/verseket ír/fest temperával: az ábécé betűi kitörnek formájuk páncéljából, és független makrokozmoszt teremtenek: a Hold Sötét Oldalának világát. Az Andok, Atlantisz, Terra, Szíriusz – glifák csontkollázsából. Testek. Repülő testek. Égitestek. A „pesmolik” szabályos szerkezetei, kivetített jelképei feltárnak egy elrejtett rendet, melyet az írásjelek hordoznak magukban. Precíz-szomorú lapjai mind szürkébbek és mind feketébbek: a betűk neonfényei lassan kialusznak, a kép éjsötéte világol tovább. Sas és Óceán, Rakéta és Világűr kísértik, végtelen elvágyódás a mélységbe és magasságba. River deep, mountain high! 1987 nyarán a zágrábi Kugla és a szabadkai Pyramis Nigra csoport bemutatja A keleti alkonyat aranya című verskötetének dramatizált változatát: a Gépezetek és fenevadak (Strojevi i zvijeri) tragoedia dell’arte féktelen látványossága, durva acélszerkezete, tér fölé feszülő halászhálója és barbár zászlói már az új szenzibilitás előhírnökei.

Ante Vukov: Idi i vrati se / Menj és gyere vissza (Szabadka, 1987)

Konstruktivista figurációin megjelenik a vörös, a Szín. A ’88 májusában készült Lea Prima című akt meghatározó jelentőségű festészetében. A „progresszív harmónia biogeometrikus tanulmányának” nevezi – megdőlő felhőkarcolók tövében heverő mezítelen gyermeklány, elbillenő fejjel, combjai között kármin mozdonyokkal. S ugyanez a talányos arcú alak, uniformizált változatban, a Lea Divina – Elbillenő fej szocreál miliőjében, a hurráoptimista hajnalok és „plakátmagányban ázó éjjelek” süvítő vadászgépei közepette... A felismerés, hogy több képet kell egyszerre festeni, vagy egyet, több részből – képet, amely m-o-z-o-g –, vezeti el a „kozmikus ikonokhoz”. Az építészet angyala, avagy a rombolók eljövetele c. triptichon illuzionizmusát az egymás mögé festett képek vibrálása, mozgást hordozó törésszögek alkalmazása, a figurális elemek (összetört Eiffel-torony, szétszabdalt nemtő) különös, kombinatorikus csúsztatásai, a központi alak bőrének totális tetováltsága, és az őt támadó égi démonok tánca okozza. Mágikus kubizmus! A keret fiktív, csak a látvány első síkja zárja be – a kép/ek kaleidoszkópszerűen újra és újra összeállnak –, egy képzeletbeli mozgásszínház első, statikus szintjén. A „multiformák” (Leonid Šejka) kutatásában eljut a kristályszerkezetig, és az Aki a csillagokon táncol balerinája, gyémánttornya, hattyúi még szigorúbb szerkesztéssel készülnek. A balerina = égő angyal = élő szobor kifinomult vizualitása ellobban a tökéletes rendre törekvő világ-szerkezet-hálóban. Játék és harc ez a Formával – perfekciójának és többértelműségének kihívása. A vers/kép, a konstruktivista zászló, a kubista vitrázs, a biomorf kristálykép után Pügmalión kilép „intim képzőművészeti naplójából”: gigantikussá nagyított Angyalai egy reális amfiteátrum porondjára táncolnak.

Ante Vukov: Aki a csillagokon táncol (Szabadka, 1988)

KONCEPTUÁLIS VERS-SZÖVEGEK

Szabadka, 1974

SZÖVEG NO. 3.

1.

a művész munkáját a kép a szöveg vagy a hang vagy ezen elemek kapcsolata építi mint ahogyan például a kép és a szöveg kapcsolata hozza létre a plakátot vagy a képregényt.

2.

a kép és a szöveg és a hang mint ahogyan ezen elemek összefonódásai is: jelek. a jel tehát az alapvető elem a művészeti alkotás létrehozásában.

3.

a jel információt hordoz. egy jel egyszerű üzenetet közvetít. több jel együtt összetett üzenetet közvetít.

4.

a jel formát és tartalmat hordoz. a jel formája és tartalma határozzák meg a jelet.

5.

a művész munkájának első fázisa valójában a megfigyelés. ez a művész tudatában történik. a megfigyelés keretében található a megjelölés.

6.

a megjelölés a kijelölés folyamata. a művész a saját tudatában átéli a tárgyakat jelenségeket szituációkat és eseményeket melyeket művészetnek jelöl. ezen a módon kiemeli őket.

7.

máig a művész munkájában valamelyik saját élményét mutatta meg.

8.

mától a művész munkája felszabadult a művész élményétől.

9.

ez a konkrét művészeti alkotás. az ilyen művészet: konkrét művészet.

10.

a konkrét művészeti alkotás tiszta információt hordoz ami a művész személyétől való legteljesebb lehetséges mértékben való megszabadulást jelenti. ez lehetőséget biztosít hogy a művész munkájának fogyasztója is művész legyen szellemi és lelki képességeinek függvényében. a konkrét művészetben a művészeti alkotás gyártójának és fogyasztójának is egyenrangú lehetősége van hogy művész legyen. a fogyasztónak lehetősége van hogy továbbépítse a kapott információt. a konkrét művészeti alkotás sikeres továbbépítéséhez feltétlenül szükséges a fogyasztó mind nagyobb előképzettsége is. a továbbépítés minősége a fogyasztónak a konkrét művészeti alkotás tárgyáról való tapasztalatától függ.

11.

az idea megvalósításának fázisában a művész-gyártó kihagyja személyes élményét a tárgyról amit feldolgoz munkájában. törekszik rá hogy a tárgyakat jelenségeket szituációkat és eseményeket konkrétan ábrázolja.

12.

az ilyen alkotás az ábrázolás (bemutatás) fázisába jut és csak akkor fejeződik be miután a fogyasztó befogadja és elviseli tudatában a továbbépítést.

Ante Vukov - Triceps: Agyhasadás (Szabadka, 1987)

a következő ciklus két részből van összeállítva.

az elsőt a tiszta egyszerűsített információk nívójára

redukált szövegek képezik (ezek konkrét

költemények). ezek a szövegek különböző ipari termékekről

lettek átvéve. mikor az olvasó lát egy ilyen szöveget,

a tudatában számos asszociáció jelenik meg

az idézett tárgyról. a tárgyat a rá jellemző módon éli meg,

ahol fontos szerepe van a tárgyról való

előzetes tapasztalatának.

és ez a konkrét művészet alkotójának célja:

a fogyasztót rávezetni a kreativitásra.

a másik ciklusban személyes élményeimet felhasználva

megpróbáltam saját példákat adni

néhány konkrét szöveg továbbépítéséhez.

 

001.

a)

= 2 3 4 5 6 7 8 9 –

q w e r t z u i o p š

a s d f g h j k l č ć

y x c v b n m , . ž

+ " % / ! ( ) - : ;

Q W E R T Z U I O P Š

A S D F G H J K L Č Ć

Y X C V B N M ? & Ž

»CONSUL«

b)

a »CONSUL« szó

egy információ

miután megkaptam ezt az üzenetet

a tudatomban kép ébredt

az írógépnek erről a típusáról

visszaemlékezem múltam részleteire

melyek kapcsolódtak az írógéphez

látom magam ahogy használom a gépet

és a szövegeket melyek létrejönnek

hasonló dolog megy végbe

minden személy tudatában

értelmi képességeitől függően

minden egyén több vagy kevesebb sikerrel

továbbépíti a kapott információt

 

002.

a)

morava

din. dohánygyár – niš

jus e. p2. 010

niši morava

egymillió dohányos

ízlése szerint előállítva

7–74

20 cigaretta

j f n jugoszlávia

b)

kabátom zsebébe

naponta elhelyezek

egy vagy két doboz cigarettát

amiket miután kiürülnek

új dobozokkal helyettesítek

a régieket meg eldobom

így keletkezik

a hétköznapi események sora

 

006.

a)

zobna krema

»signal«

za zaščito vaših zob

szignál fogkrém

za zaščito vaših zob

szignál

dentifrice

pour la protection de vos dents

szignál fogkrém

az ön fogainak megóvására

zobna krema signal

vedrog ljubljana

jus. h. h4. 020

b)

a »szignál«

fogkrémet használva

érzékeimen keresztül

átélem kellemességét

ezért gyakran vásárolom

ezt a terméket

 

007.

a)

339-2

»staedtler«

norris-microcolor

germany

k-3

b)

339-2

»staedtler«

norris-microcolor

németország

k-3

egy vörös filctoll

amit már hosszabb ideje

birtokolok

használtam én

különböző ilyen típusú írószereket

na rájöttem

hogy nekem ez az írószer

nagyon kedves

őt használva

jegyeztem fel 1974-ben

keletkezett munkáimat

Triceps fordításai


Ante Vukov: Portré (Szabadka, 1996, Polaroid: Triceps)

*Ante Vukov (Szabadka, 1955–2012), horvát-magyar költő, képzőművész, performer. A legendás neoavantgárd Bosch+Bosch csoport (1969–1976) legifjabb tagja volt. Szülővárosa gimnáziumában érettségizett, majd indológiát tanult a ljubljanai egyetemen. Számos kiállítása volt külföldön, de a csoport tagjaival ellentétben soha nem járt Jugoszlávián kívül. Egyszer jött fel Budára, a Marczibányi térre, Muzsikás-koncertre. Imádta a zenéjüket. A zágrábi Kugla performansz-színház Gépezetek és fenevadak (1987) c. tragoedia dell’arte előadását ő írta és festette a zászlókat. Egyszer, a ’80-as évek elején talált a családi ház padlásán egy katonaládát. Restaurálta, és attól kezdve szenvedélyesen gyűjtötte a bácskai bunyevác és magyar népi tárgyakat, melyek történetét zártkörű előadásokon ismertette. Szerepelt Tolnai Szabolcs: Arccal a földnek (2002) c. filmjében is, ahol egyetlen markáns ellen-képviselője volt a „téboly a romokon” koncepciónak. Életében három önálló verseskötete jelent meg, szerb nyelven: A keleti alkonyat aranya (1986), A szelek rózsája (1990) és Az idő ajtói (2005), valamint egy regénye: A porczellánbaba háza (2003, magyar és horvát nyelven).


A Bosch+Bosch csoport és a vajdasági neoavantgárd mozgalom című kiállítás a budapesti Ludwig Múzeumban volt megtekinthető, 2019. november 17-ig. A csoport tagjai voltak: Slavko Matković (1948–1994), Szombathy Bálint (1950-), Ladik Katalin (1942-), Kerekes László (1954–2011), Csernik Attila (1951-), Szalma László (1949–2005) és Ante Vukov (1955–2012).

 

Lásd még:

Szombathy Bálint: Az ötven éve alakult Bosch+Bosch csoportról

Ladik Katalin: Dolgozni kell, művelni, amiben alkotunk (Falcsik Mari interjúja)

Triceps: Hogyan halunk meg váratlanul (Slavko Matković)

Triceps: Egy festmény keretére, avagy a varázsló kertje (Kerekes László)

Triceps: Én lenni, nem - Késői gondolatok az „új szenzibilitásról” (+Kerekes László)

nyomtat

Szerzők

-- Triceps --


További írások a rovatból

Závorszky-Simon Márton képei a Vízivárosi Galériában
art&design

Interjú Esterházy Marcellel a MODEM-ben tartott kiállítás kapcsán

Más művészeti ágakról

Jonathan Glazer: Érdekvédelmi terület
színház

Shakespeare: Vízkereszt, vagy bánom is én a József Attila Színházban
Kiszely Márk volt a Kötetlenül sorozat vendége
Anna Hints: Smoke Sauna Sisterhood


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés