bezár
 

irodalom / tudósítás

Tollforgatók az Óvóhelyen
Tollforgatók az Óvóhelyen
Bemutatkoztak a JAK prózaműhelyének rendszeres résztvevői. Az esten összesen 11 felolvasót hallgathatott meg a közönség. A felolvasást a műhely vezetői, Molnár T. Eszter és Mucha Dorka moderálták.
Sajátos növényvilág tenyészik itt
Sajátos növényvilág tenyészik itt
Ferbruár 21-én ünnepelte huszadik születésnapját a Prae irodalmi és kultúratudományos folyóirat. Ha már szülinapról van szó, mindenképp kell lennie házigazdának is, mely szerepet a lap főszerkesztője, L. Varga Péter, valamint az egyik szerző, Sánta Miriám vállalta el.
A halál egy piros telefon
A halál egy piros telefon
A Lakásszeminárium őszi és tavaszi féléve között Zuglóból a Nyitott Műhelybe költözött egy alkalomra, hogy tágabb közönség előtt is megmutatkozhasson. Nemcsak a helyszín volt rendhagyó, hanem a klasszikus program menete is, hiszen a két házigazda, Halász Rita és Visy Beatrix mellett több vendégelőadó is szerepelt a maratoni előadássorozaton, továbbá a napot felolvasás zárta. A január 26-i alkalom élet és halál tematikája köré szerveződött, amelyet az irodalom, képzőművészet, film illetve színház felől közelítve jártak körül, némi marhapörkölt, borscs valamint töltött káposzta illata kíséretében. 
Ady, Babits, Boncza Berta
Ady, Babits, Boncza Berta
Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából Ady-évet ünnepelnek országszerte. Ez adta apropóját az Irodalmi Magazin idei első lapszámának tematikájához és az este ötletéhez is. A Petőfi Irodalmi Múzeumban Buda Atilla és Herczeg Ákos irodalomtörténészek, illetve Zeke Zsuzsanna muzeológus, a lapszám szerzői beszélgettek Pataky Adrienn szerkesztővel.
Lesznai Anna szoknyájától indult, NDiaye regényeiig jutott
Lesznai Anna szoknyájától indult, NDiaye regényeiig jutott
Az Írók Boltjában mutatták be Földes Györgyi (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának tudományos munkatársa, a Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle főszerkesztője) kötetét, amely a Kalligram gondozásában látott napvilágot. Beszélgetőpartnerei Deczki Sarolta és Torma Mária voltak. Hallhattunk a kötet megíródásának és megjelenésének történetéről, a testírás-kutatás helyzetéről Magyarországon és a címlapon szereplő különös alakról is lehullt a lepel. Sőt, az is kiderült, hogy a címben megjelenő szövegen túl, a nő felől érkezett a testhez.  
A Budapest-töredékek díjai
A Budapest-töredékek díjai
Az irodalom egy délután kilépett a könyvek lapjairól, végigsétált a Dunakorzón, majd beült a törzskávéházába, ott feketét rendelt, és elénekelt egy sanzont Kovácsné Gyapjas Betonkáról. Tette mindezt 2018 december 7-én, a Budapest-töredékek program zenés irodalmi esttel összekötött díjkiosztó eseményén a Három Hollóban.
Traumatológia az Irodalomtudományi Intézetben
Traumatológia az Irodalomtudományi Intézetben
A kortárs próza újabb fejleményei címmel rendeztek konferenciát az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében 2018. november 29-én és 30-án, amelynek alapvető célkitűzése, hogy körüljárja az aktuális narratológiai problémákat, valamint felmutassa a rendelkezésre álló szépirodalmi és irodalomelméleti szövegek dialógusát, esetleges cezúrát, a kettő közti hiátust. A tematikus blokkok előadásai rámutattak arra, hogy egy hasonlónak vélt problematika, jelenség milyen tág interpretációs lehetőséget rejthet, a szoros érintkezési felületek ellenére. A kontaktzónát minden szekciót követő vita esetében a trauma fogalma képezte, illetve hangsúlyozottan vagy kevésbé a fókuszba emelve, szinte kivétel nélkül minden előadásban elhangzott.
Mai szövegvalóságom - hiteles vagy realista?
Mai szövegvalóságom - hiteles vagy realista?
A kortárs próza újabb fejleményei című konferencia második napja tele volt izgalmas előadásokkal, bent ragadt kérdésekkel, kibomló vitákkal és továbbmutató lehetőségekkel. Az előadók öt szekcióban egészen különböző irányokról és művekről számoltak be, melyek kifejezetten változatos síkokon kapcsolódtak egymáshoz – ezt összegzésként az eseményt szervező Deczki Sarolta is megjegyezte. Szinte mindegyik szekció vitáját tovább lehetett volna folytatni, hogy egy még több napig tartó esemény kerekedjen belőle és arról is megbizonyosodhattunk, hogy bőven van még mit körüljárni a kortárs próza kérdésében.
Paródiaíró, költő, publicista? Avagy ne címkézzük Karinthyt
Paródiaíró, költő, publicista? Avagy ne címkézzük Karinthyt
Kevés olyan része van Budapestnek, ahol jobb helye lenne a Karinthy Frigyesről való beszédnek, mint a Hadik kávéházban. Adódott hát, hogy amikor Eger után Budapesten is sorra kerül, itt rendezzék meg Balogh Gergő első kötetének, a Karinthy nyelvet ölt című monográfiának a bemutatóját.
Sokoldalúság az egysíkúság ellen
Sokoldalúság az egysíkúság ellen
November 26-án, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán került sor a Helikon Kemény Zsigmond-díjának átadására, melynek idei kitüntetettje Láng Orsolya író, költő, fotográfus, grafikus. Karácsonyi Zsolt, a Helikon folyóirat főszerkesztője vezette fel néhány mondatban a díj történetét, melyet idén harmadik alkalommal adtak át. Ezt követően László Noémi laudációját hallgattuk, aki mesés formába öntve emelte ki „csillagszemű szavászunk” sokoldalúságát és írói tehetségét. Az izgalmas mese után ünnepélyesen átadták a díjat, majd Horváth Benji vezetésével egy rövid beszélgetés következett.
2   3   4   5   6   7   8   9   10 
bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés