bezár
 

irodalom

2021. 03. 30.
Megjelent a Digitális eszközök a középiskolai irodalomoktatásban című kötet
Cikkünkben digitálisan is olvasható – hiperlinkekkel
Tartalom értékelése (2 vélemény alapján):
Megjelent a Prae Kiadó gondozásában a Digitális eszközök a középiskolai irodalomoktatásban című tanulmánykötet Molnár Gábor Tamás és Fejes Richárd szerkesztésében. A könyv a legújabb infokommunikációs eszközök irodalomórai használatát és az új oktatásmódszertani lehetőségeket mutatja be, szerzői középiskolai és egyetemi tanárok. 

A Digitális eszközök a középiskolai irodalomoktatásban című tanulmánykötet az MTA-ELTE Digitális Írástudás és Irodalomoktatás Kutatócsoport tevékenységének bemutatását tűzi ki célul. A tanulmányok többé-kevésbé átfogó képet adnak a kutatócsoport négyéves tevékenységéről. A könyv az első nagyobb blokkban interjús és kvantitatív kutatások eredményeit tekinti át, valamint a lezajlott képzések tanulságait igyekszik bemutatni. A második részben tanári reflexiókat és beszámolókat közöl, amelyek azonban szintén nem nélkülözik az általánosítható tanulságokat, ugyanakkor konkrét módszertani ajánlásokat és példákat is tartalmaznak. 

„Kutatásunk során arra kerestünk választ – írja Gordon Győri János és Molnár Gábor Tamás tanulmányában –, hogy olyan magyartanárok, akik nem a már lejátszódott digitális forradalom után léptek be a magyartanítás színterére, hanem részesei voltak ennek a folyamatnak, milyen nézetekkel rendelkeznek az irodalom és az irodalmi kánon mibenlétéről, valamint az irodalomtanítási kánonról és az irodalomtanítás funkcióiról, s ebben a képben mennyiben jelennek meg a digitális világ elemei. (...) A vizuális, mozgóképi kultúra átütő jelenléte a mai világunkban többek között azt eredményezte, hogy a magyartanárok legalábbis egyes esetekben az írott/nyomtatott szöveg befogadásához hasonló esélyeket adnak a vizuális vagy kevert térbe átültetett irodalmi műveknek.” 

 

nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- PRAE.HU --

A prae.hu művészeti portál 2006 óta jelenik meg, naponta friss művészeti hírekkel, tudósításokkal, és elemzésekkel, interjúkkal. Hat művészeti ág (irodalom, art&design, építészet, színház, zene, film) mellett gyerekrovata is van.


További írások a rovatból

Beszélgetés Szolcsányi Ákossal új verseskötete kapcsán
Háttérinterjú Nádori Lídia műfordítóval a fordítás folyamatáról, munkamódszerekről, a személyes ízlés, a kiadói profil és az olvasói igény viszonyáról, a fordítók sokszínűségéről
irodalom

Egy (úr)nő ébredése Egy (úr)nő ébredése
Stacey Halls: Familiárisok, fordította Simonyi Ágnes, XXI. Század Kiadó, 2020

Más művészeti ágakról

Interjú Réti Iringóval, aki bábszínész szakon végzett a Színművészetin, most Berlinben él, de játszott már Debrecenben, Grazban, sőt Palermóban is
art&design

Geometrizált humanizmus Geometrizált humanizmus
Interjú Ábel Tamás üvegművésszel sikerről, külföldi kapcsolatépítésről, magyarországi megélhetésről, valamint művészeti ága helyzetéről


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés