bezár
 

irodalom / tudósítás

Lesznai Anna szoknyájától indult, NDiaye regényeiig jutott
Lesznai Anna szoknyájától indult, NDiaye regényeiig jutott
Az Írók Boltjában mutatták be Földes Györgyi (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának tudományos munkatársa, a Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle főszerkesztője) kötetét, amely a Kalligram gondozásában látott napvilágot. Beszélgetőpartnerei Deczki Sarolta és Torma Mária voltak. Hallhattunk a kötet megíródásának és megjelenésének történetéről, a testírás-kutatás helyzetéről Magyarországon és a címlapon szereplő különös alakról is lehullt a lepel. Sőt, az is kiderült, hogy a címben megjelenő szövegen túl, a nő felől érkezett a testhez.  
A Budapest-töredékek díjai
A Budapest-töredékek díjai
Az irodalom egy délután kilépett a könyvek lapjairól, végigsétált a Dunakorzón, majd beült a törzskávéházába, ott feketét rendelt, és elénekelt egy sanzont Kovácsné Gyapjas Betonkáról. Tette mindezt 2018 december 7-én, a Budapest-töredékek program zenés irodalmi esttel összekötött díjkiosztó eseményén a Három Hollóban.
Traumatológia az Irodalomtudományi Intézetben
Traumatológia az Irodalomtudományi Intézetben
A kortárs próza újabb fejleményei címmel rendeztek konferenciát az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében 2018. november 29-én és 30-án, amelynek alapvető célkitűzése, hogy körüljárja az aktuális narratológiai problémákat, valamint felmutassa a rendelkezésre álló szépirodalmi és irodalomelméleti szövegek dialógusát, esetleges cezúrát, a kettő közti hiátust. A tematikus blokkok előadásai rámutattak arra, hogy egy hasonlónak vélt problematika, jelenség milyen tág interpretációs lehetőséget rejthet, a szoros érintkezési felületek ellenére. A kontaktzónát minden szekciót követő vita esetében a trauma fogalma képezte, illetve hangsúlyozottan vagy kevésbé a fókuszba emelve, szinte kivétel nélkül minden előadásban elhangzott.
Mai szövegvalóságom - hiteles vagy realista?
Mai szövegvalóságom - hiteles vagy realista?
A kortárs próza újabb fejleményei című konferencia második napja tele volt izgalmas előadásokkal, bent ragadt kérdésekkel, kibomló vitákkal és továbbmutató lehetőségekkel. Az előadók öt szekcióban egészen különböző irányokról és művekről számoltak be, melyek kifejezetten változatos síkokon kapcsolódtak egymáshoz – ezt összegzésként az eseményt szervező Deczki Sarolta is megjegyezte. Szinte mindegyik szekció vitáját tovább lehetett volna folytatni, hogy egy még több napig tartó esemény kerekedjen belőle és arról is megbizonyosodhattunk, hogy bőven van még mit körüljárni a kortárs próza kérdésében.
Paródiaíró, költő, publicista? Avagy ne címkézzük Karinthyt
Paródiaíró, költő, publicista? Avagy ne címkézzük Karinthyt
Kevés olyan része van Budapestnek, ahol jobb helye lenne a Karinthy Frigyesről való beszédnek, mint a Hadik kávéházban. Adódott hát, hogy amikor Eger után Budapesten is sorra kerül, itt rendezzék meg Balogh Gergő első kötetének, a Karinthy nyelvet ölt című monográfiának a bemutatóját.
Sokoldalúság az egysíkúság ellen
Sokoldalúság az egysíkúság ellen
November 26-án, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán került sor a Helikon Kemény Zsigmond-díjának átadására, melynek idei kitüntetettje Láng Orsolya író, költő, fotográfus, grafikus. Karácsonyi Zsolt, a Helikon folyóirat főszerkesztője vezette fel néhány mondatban a díj történetét, melyet idén harmadik alkalommal adtak át. Ezt követően László Noémi laudációját hallgattuk, aki mesés formába öntve emelte ki „csillagszemű szavászunk” sokoldalúságát és írói tehetségét. Az izgalmas mese után ünnepélyesen átadták a díjat, majd Horváth Benji vezetésével egy rövid beszélgetés következett.
A rutin ellen
A rutin ellen
A szabályosan ismétlődő dolgokat megszokja az ember. Amit megszoktunk, arról egyre nehezebb érdekesen, lelkesen beszélni, még akkor is, ha a megszokott valami továbbra is izgalmas, saját koncepcióján belül rendre megújhodó, forma és tartalom szempontjából egyaránt. Egy félkész rendszer esetlegességei még titkokat rejtenek, egy elkészült már „csak” működtethető a reflexekké merevedett szokásaink irányítása alatt. Hogy ennek ellenére továbbra is érdekesnek és értelmesnek, azaz fontosnak tarthassunk egy kialakult szabályosságot, távol kell magunktól tartanunk a rutint, és ez egy hónapról hónapra megrendezett irodalmi estre ugyanúgy érvényes, mint más jellegű együttléteink ismétlődő helyzeteire, motívumaira.
Adytól a hallgatásig
Adytól a hallgatásig
„Olyan akarok lenni, mint Ady.” – határozott kijelentéssel kezdte Molnár Piroska a színpadon. Jó két órával később Bartsch Kata hangja zárta az estét: „Én hallgatni fogok, ők beszélnek.” Az Estéim otthon című vers és az Így élek majd is egy-egy vágyott életet, egy vágyott ént tár elénk. Takács Zsuzsa 80. születésnapján, a Katona József Színház színpadán, eljutottunk a végtelen szabadságvágytól az elégedett hallgatásig.
Határok, teremtés, leomlás, szerencse
Határok, teremtés, leomlás, szerencse
Mivel A szív vége eddigi bemutatóin nem voltam ott, ezért csak az Írók Boltjában átélt élményekről tudom azt mondani: amikor négy ember erről a kötetről beszélgetni kezd, igazán különleges dolog történik. Azonban van egy olyan sejtésem, hogy a többi alkalom is hasonló lehetett: az időből kiváló, a teret családiasan összeszűkítő, és szép. Nagyon szép.   
Díjeső a Szépírók Társaságánál
Díjeső a Szépírók Társaságánál
2018-ban, háromévnyi szünet után végre ismét Díjakat osztott a Szépírók Társasága. Mint ahogy Szkárosi Endre elnök a kicsit lassan induló rendezvény bevezetőjében elmondta, végre találtak egy mecénást, aki lehetővé tette, hogy megújítsák a díjazás 2001 óta élő, de az utóbbi időben felfüggesztett hagyományát.
4   5   6   7   8   9   10   11   12 
bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés