bezár
 

irodalom

2017. 04. 19.
A Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó a Könyvfesztiválon
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
A Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó a Könyvfesztiválon A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat ajánlata a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra.

Biblia konkordanciával

Revideált új fordítás (RÚF 2014)

 

A protestáns új fordítású Biblia revideált szövegű kiadása ezúttal konkordanciával egybekötve, elegáns, különlegesen kezelt kék vászonkötésben, illetve valódi bőrkötésben, arany élmetszéssel jelent meg.

Régi bibliamagyarázati elv „a Szentírás önmagát magyarázza”: nehezebb igehelyeket könnyebben érthető, világos igehelyek segítségével lehet helyesen érteni, magyarázni. A Biblia szövegéhez készített konkordancia azoknak az olvasóknak ad gyors segítséget, akiket a szöveg mélyebb összefüggései érdekelnek. A több mint ezer szócikk a hitbeli vagy teológiai szempontból fontosabb, gyakrabban említett fogalmak visszakeresését teszi lehetővé. Az összeállítás ugyanakkor nem teljes. A szinonimákra vagy összekapcsolódó fogalmakra a szócikkek elején utaltak a szerkesztők (pl. angyal Lásd még: kerub, szeráf). Valamint számos fogalom vagy tulajdonnév, amelyek olyan sokszor fordulnak elő a Bibliában, hogy a felsorolásuk értelmetlennek tűnt (pl. Isten, Jézus), vagy a szinoptikus evangéliumok (Mt; Mk; Lk) szövegében megjelenő párhuzamos előfordulások is kimaradtak, hiszen az új bibliakiadásban is oldalról oldalra további kereszthivatkozások segítik az olvasót a szövegek tanulmányozása során.

Biblia konkordanciával

Biblia konkordanciával

Revideált új fordítás (RÚF 2014)

A/5; 1520 oldal; vászonkötés; 6900 Ft

A/5; 1520 oldal; bőrkötésben; arany élmetszéssel; 12 500 Ft

 

Hangzó Biblia

Revideált új fordítás (RÚF 2014)

 

Az új fordítású Biblia legújabb, revideált szövegű kiadásának hangzó változata (12 GB méretű, kb. 80 órás hanganyag) kártya-pendrive formában is megjelent. Segítségével a teljes Szentírás szövegét meghallgathatjuk otthon, vagy ha úton vagyunk, számítógép segítségével, vagy épp az autóban ülve.

A felvétel az Európa Rádió miskolci stúdiójában készült.

Hangzó Biblia

Hangzó Biblia

Revideált új fordítás (RÚF 2014)

Pendrive; MP3 formátum; kartondobozban; 6590 Ft

 

Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története

Teológusok és eszméik az apostoli atyáktól napjainkig

 

Történelmi ismeretek híján az ember olyan, mint akinek kihagy az emlékezete. Társadalmunk számos mai elgondolását csak akkor érthetjük meg, ha látjuk keletkezésük folyamatát. A történelem révén jobban megérthetjük magunkat, sőt azokat is, akikkel netán nem értünk egyet. A múlt tanulmányozása segít elkerülni a jelen csapdáit. Minden kornak megvannak a maga vakfoltjai és vesszőparipái, és ez alól mi sem vagyunk kivételek. Nem kell túl nagy alázat ahhoz, hogy belássuk tulajdon igazságfelfogásunk tökéletlenségeit és azt, hogy van mit tanulnunk a másképpen gondolkodóktól.” – írja a szerző könyve Bevezetésében.

Ebben az ismeretterjesztő szándékkal megírt, ökumenikus szemléletű (a különböző felekezeti nézeteken, vitákon felülemelkedő), több hagyományt is magában foglaló művében végigkalauzolja olvasóit a keresztyén gondolkodás történetén a kezdetektől napjainkig. Bemutatja az európai kultúra arculatát alapvetően meghatározó teológusokat, dokumentumokat és hitvallásokat, majd kitekintést ad a kortárs keresztyén eszmékre és áramlatokra világszerte. (Harmat Kiadó – Kálvin Kiadó)

Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története

Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története

Teológusok és eszméik az apostoli atyáktól napjainkig

2., javított kiadás 

A/5 méret; 277 oldal; keménytáblás; 2900 Ft

 

Győri L. János: Református identitás és magyar irodalom

 

Győri L. János irodalomtörténész, a DRK Gimnáziumának tanára, a Református Művelődés- és iskolatörténeti Kutatóintézet vezetője e kötetben az elmúlt két és fél évtized során készült tanulmányaiból gyűjt csokorba tizennégyet, amelyek a református identitás és a magyar irodalom érintkezési pontjait vizsgálják. Az itt közölt írások a szerző kettős szellemi kötődéséről tanúskodnak – ahogyan a szerző fogalmaz –: „Az egyik az ismeretek átadásának vágya az általános műveltséget nyújtó középiskola szintjén, a másik pedig a magasabb szintű tudományos kutatás.”

Győri L. János: Református identitás és magyar irodalom

Győri L. János: Református identitás és magyar irodalom

Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok

B/5 méret; 224 oldal; keménytáblás; 1900 Ft

 

Theodor Béza: Kálvin János élete

 

Az első Kálvin-életrajz írója Théodore de Bèze, a reformáció második nemzedékének jól képzett teológusa, a genfi zsoltárok egyik szövegírója, Kálvin genfi szolgálatának folytatója. Bevallása szerint a reformátor életének tizenöt éven át volt szemlélője és halálának is szemtanúja. Egy évtizeddel Kálvin elhunyta után úgy érezte, hogy tartozik mestere emlékének, az addigra már elfeledett helyű, jeltelen sírnak, a reformáció ügyének és a jövőnek azzal, hogy amit tudott és látott, amit tapasztalt és átélt, papírra vesse.

Theodor Béza: Kálvin János élete

Theodor Béza: Kálvin János élete

A/5 méret; 88 oldal; kartonált; 500 Ft

 

Szűcs Ferenc: Kálvin olvasása közben

Válogatott írások

 

 

Egy tudós Kálvin-olvasó, református keresztyén ember érzékenyen és értő módon mutatja meg számunkra a reformátor mindmáig tartó hatásának sokféle vonatkozását magyar sorskérdéseinkről, a politikához való viszonyunkról, arról, hogy mit gondolunk az egyházról, de leginkább és mindenekelőtt, hogy miképpen olvashatjuk helyesen a Szentírást, és juthatunk közelebb Isten megismeréséhez. Ehhez pedig magát Kálvint is jól kell olvasnunk. Ezért a tanulmányok egy része a Kálvinnal kapcsolatos téves felfogásokat igazítja helyre, illetve bevezet azokba a gondolatokba, meghatározásokba, amelyeket csak akkor érthetünk és használhatunk jól, ha tisztán látjuk a helyüket és jelentőségüket.

Szűcs Ferenc: Kálvin olvasása közben

Szűcs Ferenc: Kálvin olvasása közben

Válogatott írások

A/5 méret; 204 oldal; kartonált; 1500 Ft

 

MBTA kiállítás

Könyveiket a Millenáris B épületének földszintjén, a 24-es standon találják meg az érdeklődők.

Kínálatukról bővebb információ a www.kalvinkiado.hu weboldalon olvasható.

nyomtat

Szerzők

-- PRAE.HU --

A prae.hu művészeti portál 2006 óta jelenik meg, naponta friss művészeti hírekkel, tudósításokkal, és elemzésekkel, interjúkkal. Hat művészeti ág (irodalom, art&design, építészet, színház, zene, film) mellett gyerekrovata is van.


További írások a rovatból

irodalom

Az Iskola a határon 60 éve Az Iskola a határon 60 éve
Kovács Ida válaszol
irodalom

Huszonegyedik #3 Huszonegyedik #3
A történetmondás kínzó vágya
irodalom

A halál egy piros telefon A halál egy piros telefon
Élet-halál maraton Lakásszeminárium

Más művészeti ágakról

Ricotta a TRIP Hajón
színház

Szatirikus passiójáték: így élünk mi Szatirikus passiójáték: így élünk mi
Kerékgyártó István Hurok című műve a Jurányiban
Külföldön Sikeres Magyar Művészek

Kutatásban a Külföldön Sikeres Magyar Művészek Kutatásban a Külföldön Sikeres Magyar Művészek
A prae.hu művészeti portál átfogó kutatási projektje
Külföldön Sikeres Magyar Művészek

Nemzetközi irodalmi díjak


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés