bezár
 

irodalom / könyv

Idegenség a nyelvben
Idegenség a nyelvben
„Ennélfogva biztos forrásból tudom, hogy a Hős utcának nincs külön nyelve. Jelentem: egy nyelvet beszélünk. Úgyhogy nincs több kifogás, el lehet végre kezdeni: beszélgetni”– nyilatkozta Erdős Virág a Hősöm kapcsán készült interjújában. A Hős utcát feldolgozó szociokötet forgatása közben próbára tehetjük ezt az állítást: valóban azonos módon működik a nyelvünk a Hős utcai szegregáció és a Vörösmarty tér környékén? Képzeljünk el egy párbeszédet, amelyben a beszédpartnerünk a szavaink számával arányosan először kettőt előre, majd hármat hátralép: egyenlő-e az a kommunikáció, ahol a hatalmi viszony bekódolt és elkerülhetetlen? 
A szerelmi líra reformja
A szerelmi líra reformja
Az Oravecz Imre 1972. szeptember című kötetéről írt kritikák, recenziók és tanulmányok foglalkoznak a szerző heterogén életművébe való beillesztéséről, hiszen a mű a szerelem és szexualitás eszményének megreformálását vállalta, miközben maga a szerző bevallása szerint az Előszóban „Ez a mű mégis úgy kezdődött, mint holmi asztalfióknak szánt vallomás, keltezés nélküli naplóként.”(8.). Így lett az Oravecz nevével fémjelzett életmű kiemelkedő darabja, amely idén érte meg negyedik kiadását, a Magvető Kiadónál. A kötet állandó aktualitása többek között abban rejlik, hogy a szerelmi líra hagyományainak átformálásán kívül saját műfaját is megkérdőjelezi, amennyiben elmossa határait a próza és a líra között.
Nőkön átsöprő történelem
Nőkön átsöprő történelem
„Az én történetemből hiányoznak a férfiak. Ahogyan az összes női felmenőméből” – adja meg a felütést a Szív utca elején Gurubi Ágnes. Ám hamar kiderül, hogy a családregény nőalakjainak életét éppen ők, a férfiak alakítják, és ha olykor fizikailag nem is látjuk őket, fontos figurái a család életének.
A csoda intézete és az amerikai (anti)krisztus
A csoda intézete és az amerikai (anti)krisztus
„Tizenkét éves voltam, amikor először jártam vízen. A feketeruhás ember tanított meg rá, és nem állítom azt, hogy egyik napról a másikra megtanultam.”[1] – kezdi szokatlan életrajzi történetét az ezerarcú Walt, a csodagyerek Paul Auster Mr.Vertigo címet viselő sikerkönyvében. Az 1994-es megjelenésű szöveg napjainkban új külsőt öltött a 21. Század Kiadó jóvoltából, így a Mr.Vertigo is végre elfoglalhatja a helyét a magyar viszonylatban is népszerű Paul Auster-könyvek sorában.
Beszélgetések Pilinszkyvel
Beszélgetések Pilinszkyvel
Az idén 47 éve íródott Beszélgetések Sheryl Suttonnal a Magvető 2020-as újrakiadása alkalmából vált újra nagyobb példányszámban kaphatóvá. Eddigi elérhetetlensége sejthető abból a – talán – eleve egyértelműként kezelhető tényből, hogy a Pilinszky-életmű egy sok szempontból ritka és kiemelkedő darabjáról beszélhetünk.
Tollvonásnyi élet
Tollvonásnyi élet
Megragadható-e a gyász, belesűríthető-e egy vékony könyvbe minden bennünk kavargó érzés – teszi fel kimondatlanul is a kérdést első kötetében Max Porter. A bánat egy tollas állat megkísérli megmutatni a dühöt, a fájdalmat, az elkeseredést, a kilátástalanságot, az újrakezdés nehézségeit, tehát mindazt, ami – bármilyen élethelyzetben is legyen az olvasó – közeli ismerősként köszön vissza a lapokról.
Rejtély és megvilágosodás kitartás-ügyben
Rejtély és megvilágosodás kitartás-ügyben
Első blikkre kiborító karakterek, mélyebb olvasat után kemény lélek-dráma rajzolódik ki Szilasi László új regényéből, a Kései házasságból. Történelmi szemelvények, élet-szkeccsek, érthetetlen szerelem és utálni való főhős: minden adott egy kiváló regényhez.
Kiút a közönyből
Kiút a közönyből
Az Agathe főszereplője egy olyan idős, kiégett pszichiáter, akitől betegei, ha alkalmuk lenne a fejébe pillantani, valószínűleg elmenekülnének. Olyasmiket látnának odabent, amik egy gyógyulni vágyónak, ha nem is Hannibal Lecter-i értelemben, de rémisztőek. Egyvalakit kivéve, akinek talán éppen erre van szüksége.
Agyadra megy az irodalom
Agyadra megy az irodalom
Az antológia mottója Örkény István Nézzünk bizakodva a jövőbe! című egypercese, amely a kötet címében inverz módon köszön vissza. Örkény gúnyosan felvillantja a revízió örökségét, a jövőt, ahol a hétköznapi dolgok összecsúsznak irracionális politikai érdekekkel. A kötet tizenegy novellája ezt az örökséget gondolja újra, bekapcsolódva abba „pár évbe”, amit még ki kell bírni.
A karanténállapot irodalma
A karanténállapot irodalma
Bodor Ádám Sinistra körzet című könyvét napjainkban fellapozva azt tapasztalhatjuk, hogy a szöveg akaratlanul is hozzáilleszkedik, kiegészíti és bizonyos értelemben magyarázza az elmúlt pár hónap alapvető létállapotát. Olyan általános, mégis központi kérdéseket boncolgat és mozgat ki a rögzült helyükről, mint az elzártság és a humánum kettősének összeférhetősége, az értékvákuum jelentősége vagy a társadalmi és individuális üresség természetrajza.
5   6   7   8   9   10   11   12   13 
bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés